Płoński samorząd:

„Nie” dla zamknięcia szpitalnych oddziałów

Podziel się:

Płońscy samorządowcy miejscy protestują przeciwko zapowiedzi zamknięcia trzech oddziałów: wewnętrznego, kardiologicznego i reumatologicznego w Szpitalu Powiatowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– „Nie zgadzamy się, aby problemy finansowe szpitala rozwiązywać kosztem pacjentów, i aby działania naprawcze dyrekcji placówki stały w sprzeczności z zagwarantowanym w Konstytucji RP prawem obywateli do ochrony zdrowia oraz z ustawowymi celami, które powinna realizować samorządowa jednostka ochrony zdrowia – udzielaniem świadczeń medycznych wszystkim pacjentom wyrażającym wolę leczenia i ratowaniem ludzkiego życia – oświadczyli 8 sierpnia członkowie Prezydium Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Rady Miejskiej, przedstawiciel Rady Miejskiej w Radzie Społecznej Szpitala oraz burmistrz miasta Andrzej Pietrasik. 

Autorzy oświadczenia uważają, że są to trzy strategicznie ważne oddziały, a konsekwencje ich zamknięcia mogą zdecydowanie pogorszyć bezpieczeństwo:”23 tysięcy mieszkańców Płońska i prawie 100 tys. mieszkańców powiatu płońskiego.

Żądamy podjęcia zdecydowanych działań przez Zarząd Powiatu Płońskiego, Radę Powiatu Płońskiego, a także Radę Społeczną SPZZOZ w Płońsku w celu znalezienia skutecznych rozwiązań sytuacji kryzysowej, w której – bez wątpienia – znajduje się  Szpital im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – piszą Henryk Zienkiewicz, Alina Braulińska, Maria Ziółkowska, Andrzej Kwiatkowski, Arkadiusz Barański, Zygmunt Aleksandrowicz, Ewa Piątkowska i Andrzej Pietrasik

Stanowisko miejskich samorządowców zostało skierowane do: Rady Powiatu Płońskiego, Zarządu Powiatu Płońskiego, starosty, wojewody, marszałka i oczywiście dyrekcji szpitala.

Jak podał portal plonsk24.pl: „Do 11 sierpnia opróżnione z pacjentów mają zostać oddziały: internistyczny (chorób wewnętrznych), kardiologia i reumatologia. Do końca miesiąca pracownicy oddziałów mają iść na urlopy płatne lub bezpłatne, a część z nich zostanie oddelegowana do pracy w hospicjum, SOR i OIOM. Taką decyzję ogłosił dyrektor Józef Świerczek na spotkaniu z reprezentacją pracowników SPZZOZ w Płońsku”. Główna przyczyna – brak lekarzy.

Podziel się:


Zmarł wójt gminy Opinogóra

Stanisław Wieteska miał 67 lat. Zmarł dziś (niedziela, 10 kwietnia) w nocy, po krótkiej chorobie. Gminą Opinogóra Górna kierował od 1983 r. (wtedy jeszcze jako naczelnik). Od 1990 r. nieprzerwanie wygrywał wybory na wójta gminy.

Wywieziona pamięć Zagłady

Z lapidarium na dawnym żydowskim cmentarzu w Płońsku zniknął kamienny pomnik upamiętniający zagładę miejscowych Żydów podczas II wojny światowej i trzy macewy. Wywiozły go osoby uważające, że są właścicielami tego terenu.