Płoński samorząd:

„Nie” dla zamknięcia szpitalnych oddziałów

Podziel się:

Płońscy samorządowcy miejscy protestują przeciwko zapowiedzi zamknięcia trzech oddziałów: wewnętrznego, kardiologicznego i reumatologicznego w Szpitalu Powiatowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– „Nie zgadzamy się, aby problemy finansowe szpitala rozwiązywać kosztem pacjentów, i aby działania naprawcze dyrekcji placówki stały w sprzeczności z zagwarantowanym w Konstytucji RP prawem obywateli do ochrony zdrowia oraz z ustawowymi celami, które powinna realizować samorządowa jednostka ochrony zdrowia – udzielaniem świadczeń medycznych wszystkim pacjentom wyrażającym wolę leczenia i ratowaniem ludzkiego życia – oświadczyli 8 sierpnia członkowie Prezydium Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Rady Miejskiej, przedstawiciel Rady Miejskiej w Radzie Społecznej Szpitala oraz burmistrz miasta Andrzej Pietrasik. 

Autorzy oświadczenia uważają, że są to trzy strategicznie ważne oddziały, a konsekwencje ich zamknięcia mogą zdecydowanie pogorszyć bezpieczeństwo:”23 tysięcy mieszkańców Płońska i prawie 100 tys. mieszkańców powiatu płońskiego.

Żądamy podjęcia zdecydowanych działań przez Zarząd Powiatu Płońskiego, Radę Powiatu Płońskiego, a także Radę Społeczną SPZZOZ w Płońsku w celu znalezienia skutecznych rozwiązań sytuacji kryzysowej, w której – bez wątpienia – znajduje się  Szpital im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – piszą Henryk Zienkiewicz, Alina Braulińska, Maria Ziółkowska, Andrzej Kwiatkowski, Arkadiusz Barański, Zygmunt Aleksandrowicz, Ewa Piątkowska i Andrzej Pietrasik

Stanowisko miejskich samorządowców zostało skierowane do: Rady Powiatu Płońskiego, Zarządu Powiatu Płońskiego, starosty, wojewody, marszałka i oczywiście dyrekcji szpitala.

Jak podał portal plonsk24.pl: „Do 11 sierpnia opróżnione z pacjentów mają zostać oddziały: internistyczny (chorób wewnętrznych), kardiologia i reumatologia. Do końca miesiąca pracownicy oddziałów mają iść na urlopy płatne lub bezpłatne, a część z nich zostanie oddelegowana do pracy w hospicjum, SOR i OIOM. Taką decyzję ogłosił dyrektor Józef Świerczek na spotkaniu z reprezentacją pracowników SPZZOZ w Płońsku”. Główna przyczyna – brak lekarzy.

Podziel się:


Powroty – poza Nadrzeczną (3)

Tym razem wchodzę do Igiełki i mówię, że chciałbym paniom pokazać swoje pośladki. Panie otwierają szeroko oczy ze zdumienia a może i z przerażenia, bo czasami może im się naprawdę trafić jakiś wariat, a ja odwracam się tyłem i ujawniam zaszytą na okrętkę dziurę w dżinsach, którą nabyłem siadając na gwoździu wystającym ze skrzyni, gdy chciałem się trochę

Prosili nas o pamięć

Grupa patriotyczna „Popławiak” przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku – Popławach wraz z ks. prob. kan. T. Kowalczykiem zorganizowała kolejne spotkanie poświęcone Pamięci Żołnierzy Wyklętych i za sprawą Hanny i Dariusza Zawadzkich zaprosiła tym razem do sali parafialnej, Leszka Żebrowskiego, dawnego działacza opozycji antykomunistycznej, cenionego publicystę

16. spośród 132.

Syberyjski sukces mazowieckiego leśniczego

Przybiegł na metę jako 16. spośród 132. zawodników i jako 3. spośród 11. startujących w XII. Baikal Ice Marathon Polaków. Ireneusz Jałoza (na zdjęciu na mecie) - leśniczy z Szulmierza (gm. Regimin) 6 marca odnotował chyba swój największy dotychczasowy sukces w karierze biegacza.