XVIII „Spotkanie z książką” w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki

„Dzieje dwóch rodzin” Kazimierza Orłosia

Podziel się:

Kolejne, już XVIII, „Spotkanie z książką” w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Tym razem (25 lutego) gościem był Kazimierz Henryk Orłoś (rocznik 1935) – znany pisarz, scenarzysta filmowy i telewizyjny, autor słuchowisk radiowych, publicysta.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutował w 1958 r. w znanym miesięczniku „Twórczość”, od 1977 r. skupił się wyłącznie na twórczości literackiej. Zaangażowany w działalność opozycyjną, od 1981 r. współredagował „w podziemiu” kwartalniki „Zapis” i „Nowy Zapis”, publikował w „Kulturze Niezależnej” i w zagranicznych pismach: paryskiej „Kulturze” i londyńskim „Pulsie”. W latach 1988-1994 współpracował z Rozgłośnią Polską Radia „Wolna Europa”. Jest autorem kilkunastu książek, niektóre z nich posłużyły do napisania scenariuszy filmowych.

Spotkanie w Ciechanowie poświęcone było głównie nowej książce Kazimierza Orłosia zatytułowanej „Dzieje dwóch rodzin”, a traktującej o rodzinie ze strony jego matki – Mackiewiczów z Litwy i o rodzinie ze strony ojca – Orłosiów z Ukrainy. Książka ta – jak mówił autor – oparta jest głównie na zachowanych wspomnieniach jego rodziców i zachowanych dokumentach. Z tych, jakże ciekawych wspomnień, obejmujących dzieje kilku pokoleń Polaków, wyłania się kawałek historii Polski. Obydwie rodziny charakteryzowała piękna patriotyczna postawa, wiele w ich historii przykładów oporu wobec zaborców i prób wybijania się na niepodległość w XIX wieku i pierwszych dekadach XX wieku.

Zainspirowany przez uczestników spotkania sporo czasu Kazimierz Orłoś poświęcił swoim perypetiom z cenzurą w okresie PRL i tworzeniu „w podziemiu”, czy jak inaczej nazywano w „drugim obiegu”. Wszystko zaczęło się od niedopuszczeniu do druku w 1973 r. jego książki pt. „Cudowna melina”. Od tego też roku wprowadzono zapis cenzorski nie zezwalający na druk jego książek i tekstów publicystycznych, został wyrzucony z pracy w Polskim Radiu i w redakcji pisma „Literatura”. Sytuacja taka trwała do 1989 r. To też spowodowało, że pisarz nawiązał kontakt z redakcją słynnej paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroyca i z Radiem „Wolna Europa”.

Autor, m.in. na życzenie uczestników spotkania czytał fragmenty swej ostatniej książki.

TWo

Fot. Kazimierz Kosmala

Podziel się:


W Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Sentymentalny „Salonik PRL-u”

Zaczęło się od tego, że na ścianach pomieszczeń ekspozycyjnych w ciechanowskim Muzeum Szlachty Mazowieckiej wywieszono kilkadziesiąt plakatów, głównie filmowych, z lat 70. i 80. XX w. Pracownica muzeum Elżbieta Długołęcka wpadła na bardzo oryginalny pomysł, żeby wypełnić muzealne sale... eksponatami, a dokładnie mówiąc – przedmiotami codziennego użytku z tamtych

Film

„Historia Roja” wchodzi na ekrany

Dzisiaj (piątek, 4 marca) wchodzi do kin w całej Polsce długo oczekiwany film Jerzego Zalewskiego - „Historia Roja” - opowiadający o losach żołnierzy antykomunistycznej, niepodległościowej partyzantki walczących na północnym Mazowszu i jednego z najsłynniejszych jej dowódców – Mieczysława Dziemieszkiewicza – ps. Rój.

Dni Patrona w "Krasiniaku"

Pod znakiem romantyzmu

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie obchodzone były Dni Patrona. Ostatniego dnia odbyło się ich uroczyste zwieńczenie.