XVIII „Spotkanie z książką” w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki

„Dzieje dwóch rodzin” Kazimierza Orłosia

Podziel się:

Kolejne, już XVIII, „Spotkanie z książką” w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Tym razem (25 lutego) gościem był Kazimierz Henryk Orłoś (rocznik 1935) – znany pisarz, scenarzysta filmowy i telewizyjny, autor słuchowisk radiowych, publicysta.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutował w 1958 r. w znanym miesięczniku „Twórczość”, od 1977 r. skupił się wyłącznie na twórczości literackiej. Zaangażowany w działalność opozycyjną, od 1981 r. współredagował „w podziemiu” kwartalniki „Zapis” i „Nowy Zapis”, publikował w „Kulturze Niezależnej” i w zagranicznych pismach: paryskiej „Kulturze” i londyńskim „Pulsie”. W latach 1988-1994 współpracował z Rozgłośnią Polską Radia „Wolna Europa”. Jest autorem kilkunastu książek, niektóre z nich posłużyły do napisania scenariuszy filmowych.

Spotkanie w Ciechanowie poświęcone było głównie nowej książce Kazimierza Orłosia zatytułowanej „Dzieje dwóch rodzin”, a traktującej o rodzinie ze strony jego matki – Mackiewiczów z Litwy i o rodzinie ze strony ojca – Orłosiów z Ukrainy. Książka ta – jak mówił autor – oparta jest głównie na zachowanych wspomnieniach jego rodziców i zachowanych dokumentach. Z tych, jakże ciekawych wspomnień, obejmujących dzieje kilku pokoleń Polaków, wyłania się kawałek historii Polski. Obydwie rodziny charakteryzowała piękna patriotyczna postawa, wiele w ich historii przykładów oporu wobec zaborców i prób wybijania się na niepodległość w XIX wieku i pierwszych dekadach XX wieku.

Zainspirowany przez uczestników spotkania sporo czasu Kazimierz Orłoś poświęcił swoim perypetiom z cenzurą w okresie PRL i tworzeniu „w podziemiu”, czy jak inaczej nazywano w „drugim obiegu”. Wszystko zaczęło się od niedopuszczeniu do druku w 1973 r. jego książki pt. „Cudowna melina”. Od tego też roku wprowadzono zapis cenzorski nie zezwalający na druk jego książek i tekstów publicystycznych, został wyrzucony z pracy w Polskim Radiu i w redakcji pisma „Literatura”. Sytuacja taka trwała do 1989 r. To też spowodowało, że pisarz nawiązał kontakt z redakcją słynnej paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroyca i z Radiem „Wolna Europa”.

Autor, m.in. na życzenie uczestników spotkania czytał fragmenty swej ostatniej książki.

TWo

Fot. Kazimierz Kosmala

Podziel się:


Leśniczy, który pokonał Syberię

Przybiegł na metę jako 16. spośród 132. zawodników i jako 3. spośród 11. startujących w XII. Baikal Ice Marathon Polaków. Ireneusz Jałoza (na zdjęciu na mecie) - leśniczy z Szulmierza (gm. Regimin) 6 marca odnotował chyba swój największy dotychczasowy sukces w karierze biegacza.

Waldemar Wołk-Karaczewski w Opinogórze

Zupełnie niezwykły gość pojawił się na kolejnym, szóstym już, spotkaniu w „Saloniku Elizy” w Oranżerii w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Na zaproszenie prowadzącej spotkanie Zofii Humięckiej przybył tu światowej sławy baletmistrz Waldemar Wołk-Karaczewski. Wystarczy powiedzieć, że w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej poświęcono mu wiele miejsca, wymieniając jego

29 grudnia 2015

Sejm – debata nad projektem budżetu

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).