Nowy biskup w Płocku

Podziel się:

W sobotę 27 lutego ks. prałat dr Mirosław Milewski – ciechanowianin – przyjął święcenia biskupie. Uroczysta msza św. odprawiona została w bazylice katedralnej w Płocku. Przewodniczył jej i homilię wygłosił biskup płocki Piotr Libera.

Bp Libera był także głównym konsekratorem. Współkonsekratorami byli: abp. Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce i kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski. W uroczystości wziął udział również udział biskup pomocniczy płocki Roman Marcinkowski oraz wielu innych biskupów, liczni księża, wierni z całej diecezji, w tym z rodzinnej, ciechanowskiej parafii nowego biskupa pomocniczego płockiego – pw. św. Franciszka z Asyżu.

– Oczekując z wiarą i ufnością na konsekrację biskupią, bardzo proszę wszystkich o modlitwę i o duchowe wsparcie, w przededniu tego ważnego dla mnie osobiście, i dla Kościoła płockiego wydarzenia – mówił przed uroczystością biskup-nominat.

Cała Mazowiecka Rodzina Diecezjalna z ufnością powierza dzisiaj Twoją pasterską posługę orędownictwu Królowej Równin Mazowsza – Pani Jasnogórskiej. Jesteś jeszcze jednym owocem Jej wspaniałego pielgrzymowania przez naszą 940-letnią Diecezję, jej `ponownego ewangelizowania` naszego Kościoła – powiedział m.in. podczas sobotniej mszy biskup płocki Piotr Libera.

– Ufając w Boże miłosierdzie, w pokorze, chcę realizować misję zleconą mi przez Pana. Ufam, że z Bożą pomocą uda mi się ją wypełnić. Pokornie proszę Was wszystkich, pomagajcie mi, bym był dobrym biskupem – prostym sługą Winnicy Pańskiej. Idę do was z sercem otwartym, z wielką nadzieją, bom jest swojak, bom jednym z Was. Chcę być dobrym narzędziem w rękach Boga, pamiętając słowa Jezusa, że „sługami nieużytecznymi jesteśmy” – mówił nowy biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

REd

Fot. diecezja.plocka.pl

Życiorys ks. biskupa dr Mirosława Milewskiego

Biskup nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 15 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Podziel się:


Marek Jakubiak

Wydawać każdy potrafi, zarabiać – mało kto

- Mandat poselski powinien być sprawowany przez najwyżej dwie kadencje – powiedział poseł Marek Jakubiak (Kukiz' 15) podczas oficjalnego otwarcia swego biura poselskiego w Płocku przy ul. Królewieckiej.

Połowa Polaków uważa, że 10 tys. zł wystarczy na start działalności gospodarczej

49 proc. Polaków jest zdania, że za 10 tys. złotych można rozpocząć działalność gospodarczą – wynika z badania Barometr Providenta. W praktyce rzeczywiście tyle wystarczy na start, ale jak podkreślają eksperci, potem potrzebne są dodatkowe środki na rozwój. Jednocześnie większość badanych uważa, że małym firmom trudniej jest funkcjonować na rynku. Dlatego instytucje