Po pierwsze nie szkodzić – czyli przedsiębiorcy o współpracy i wspieraniu

I Ciechanowskie Forum Gospodarcze

Podziel się:

Październik ciechanowski biznes rozpoczął „z przytupem”. 2 października z inicjatywy Urzędu Miasta Ciechanów i Mazowieckiej Izby Gospodarczej odbyło się I Ciechanowskie Forum Gospodarcze. Swojego Forum Gospodarczego nie ma nawet Warszawa. A Ciechanów już tak. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy.

W zaprezentowanym przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, Programie Miasta Ciechanów „Wspierać przedsiębiorczość”, znalazły się finansowe i niefinansowe instrumenty wsparcia. A propozycji było niemało. Wśród nich uruchomienie Punktu Wsparcia Przedsiębiorcy i Obsługi Inwestorów Zewnętrznych, opracowanie wieloletniego programu inwestycyjnego w porozumieniu z przedsiębiorcami, stworzenie możliwości udziału lokalnych przedsiębiorców w wyznaczaniu kierunków rozwoju miasta, kształtowanie polityki inwestycyjnej poprzez dokumenty planistyczne. Program zakłada również stworzenie systemu prostych procedur administracyjnych dla przedsiębiorcy, stabilność polityki podatkowej i tworzenie ulg podatkowych, tworzenie gminnych baz danych nieruchomości wraz z zaznaczeniem na geomapie. Zapowiedziane zostało stworzenie miejskiego programu szkoleniowego dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych i powołanie Ciechanowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Założenia obejmują realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i łączenie promocji miasta z promocją przedsiębiorców. Uwzględnione zostały instrumenty wspierania przedsiębiorców mające charakter pomocy publicznej, współpraca i wsparcie finansowe przy tworzeniu systemu praktyk zawodowych dla studentów, stymulowanie rynku pracy poprzez organizację szkoleń, kursów zawodowych odpowiadających wymaganiom lokalnego rynku pracy, system szybkich ścieżek dla projektów inwestycyjnych. W Programie podkreślona jest otwartość miasta na nowe projekty inwestycyjne i współpracę z innymi podmiotami w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości, zaangażowanie miasta w przedsięwzięcia typu venture capital. Zapowiedziano organizowanie konkursów na najlepszy produkt, firmę czy przedsiębiorstwo, zastosowanie maksymalnych ulg dla nowo powstających zakładów pracy, które tworzą miejsca pracy na terenie miasta oraz wykorzystywanie walorów turystycznych miasta, wsparcie i promocję produktów regionalnych.
„Musimy stwarzać jak najkorzystniejsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, bo to na przedsiębiorczości opiera się wartość gospodarcza każdej gminy. Ważne jest upraszczanie procedur, uruchamianie instrumentów, dzięki którym przedsiębiorcy będą chcieli i będą mogli prężnie działać. Nie jest możliwy rozwój miasta bez rozwoju przedsiębiorczości, w związku z czym należy ściśle współpracować” – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.
Podczas Forum władze miasta oraz goście przedstawili ciechanowskim przedsiębiorcom zakresy działań, w których możliwe jest podjęcie oraz zacieśnienie współpracy.
Wiceprzewodnicząca sejmiku Województwa Mazowieckiego odczytała list marszałka Adama Struzika. Zastępca prezydenta Joanna Potocka-Rak przedstawiła propozycje Ciechanowa jako partnera przedsiębiorcy. Wyjaśniając niejako technicznym językiem to co prezydent Kosiński mówił chwili kilka wcześniej. O szansach i perspektywach rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do 2020 roku opowiedziała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Artur Dąbrowski omówił możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków WFOŚiGW, kwestie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przemysłem poruszył prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz. Dyrektor ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Jakub Gwoździk mówił o Krajowym Funduszu Szkoleniowym i innych formach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w subregionie ciechanowskim, o różnych obliczach ciechanowskiej przedsiębiorczości opowiedziała dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej Danuta Drzewiecka.
Po prezentacjach odbył się panel dyskusyjny, podczas którego przedsiębiorcy dzielili się swoimi doświadczeniami biznesowymi, rozmawiali o pomysłach i oczekiwaniach.
Wśród gości dzielących się swoimi przemyśleniami podczas panelu dyskusyjnego byli: emerytowany przedsiębiorca Wojciech Marciniak, Marek Jakubiak właściciel Browarów Regionalnych Jakubiak, agent zawodowy PZU Życie S.A. Katarzyna Tromska, właścicielka biura rachunkowego MultiRach Katarzyna Łukaszewska, członek zarządu MGR Farm Sp. z o.o. Adam Olszewski oraz właściciel Zakładu Optycznego OKO Andrzej Bayer.
Najczęściej pojawiającym się tematem były skomplikowane i niejednoznaczne zasady podatkowe, oraz problemy podczas kontroli i inne utrudnienia, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i samym Ciechanowie.

RJ/NO

Podziel się:


Ropa i węgiel nie podrożeją. Surowce potaniały z powodu spowolnienia gospodarczego na świecie

Na światowych rynkach utrzymuje się nadpodaż węgla i ropy naftowej. Dwa najważniejsze surowce energetyczne cały czas tanieją – na każde 10 dolarów spadku cen ropy naftowej przypada 3 dolary spadku cen węgla. Na duże odbicie nie ma szans, bo słaba koniunktura na świecie hamuje popyt, a do tego przybywa alternatywnych źródeł energii. ‒ Patrząc w

Dział kadr już nie tylko od naliczania pensji. Rośnie znacznie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Wielopokoleniowość to coraz większe wyzwanie dla dużych korporacji. Działy personalne muszą pogodzić wymagania młodych pracowników z oczekiwaniami osób starszych. By zatrzymać pracowników, firmy muszą im nie tylko oferować atrakcyjne wynagrodzenia, lecz także umożliwiać rozwój zawodowy i osobisty.

Najnowocześniejsze Centrum Turbin Gazowych już otwarte

Instytut Lotnictwa otworzył nowoczesne w skali europejskiej i światowej Centrum Turbin Gazowych. Dzięki unikalnej bazie laboratoryjnej oraz największej na świecie komorze próżniowej, możliwe będzie prowadzenie badań przemysłowych turbin gazowych oraz silników dla sektora lotniczego. Oficjalne otwarcie z udziałem przedstawicieli ministerstw, najważniejszych polskich uczelni