Gala wielkich serc

Podziel się:

Gdy chodzi o pomoc najbardziej potrzebującym – nikną wszelkie podziały i spory. Nieważne, czy jesteś z prawicy, lewicy, czy centrum. Najlepszą okazją do tego są doroczne bale charytatywne organizowane przez ciechanowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. To największa i bez dwóch zdań najlepsza impreza charytatywna w regionie.

Tak było i w ostatnią sobotę podczas jubileuszowej, 15. Gali – licznie przybyli goście – przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych, służb mundurowych, świata nauki, sportu i biznesu.  Wsparcia nie żałowali – jak się dowiedzieliśmy w poniedziałek – z licytacji, loterii, sprzedaży róż i serduszek zebrano ok. 30 tys. zł, które zostaną przeznaczone na organizację kolonii dla dzieci z najuboższych rodzin.

Osoby najbardziej zaangażowane we wsparcie działalności PCK zostały uhonorowane medalami, dyplomami, specjalnymi statuetkami. Zabawa była doskonała, a nad wszystkim czuwała niezmordowana jak zawsze dyrektor oddziału PCK Bożena Podleńska.
Red.

Podziel się: