Ciechanowska Szkoła Muzyczna ma 45 lat

Jubileusz z koncertem

Podziel się:

Ciechanowska „Alma Mater” artystyczna, czyli Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki obchodzi swoje 45-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 23 października i połączone zostały z jubileuszowym koncertem uczniów.

Placówka została powołana przez Ministra Kultury i Sztuki we wrześniu 1970 r. na bazie Państwowego Ogniska Muzycznego, które funkcjonowało od 1946 r. Początkowo szkoła mieściła się w budynku przy ul. Zielona Ścieżka 4. W dzisiejszym obiekcie przy ul. Małgorzackiej istnieje od 1994 r.
Rysując krótko historię szkoły obecna dyrektor Joanna Makijonko wymienia kolejnych jej dyrektorów: Tadeusza Kiszczaka, Tadeusza Brzeszkiewicza oraz pełniącego 22 lata tę funkcję Stanisława Kujawę. W ciągu 45 lat placówka dochowała się ok. 30 absolwentów, którzy po ukończeniu Szkoły Muzycznej II stopnia podjęli studia w akademiach muzycznych i dziś są zawodowymi muzykami i pedagogami. Warto wymienić zwłaszcza Huberta Rutkowskiego – obecnie profesora i szefa katedry fortepianu w Hamburskiej Hochschule fur Music und Theater, a także Pawła Zagańczyka – obecnie adiunkta Akademii Muzycznej w Gdańsku, kierownika zespołu „Zagan Acoustic”. Troje absolwentów pracuje dziś w ciechanowskiej szkole.
Przez wiele lat przodującą klasą w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ciechanowie była klasa fortepianu, jej uczniowie zdobywali wielokrotnie laury w konkursach o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, osiągali wyróżnienia w ogólnopolskim etapie przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. Od 4 lat dołączyła do tych wyników klasa akordeonu. Uczniowie tej klasy zdobywali I, II i III nagrody w Konkursie Muzyki Barokowej w Ostrołęce, II nagrody w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu oraz nagrody w podobnych wydarzeniach w Gorlicach i Brzezinach. Również klasa skrzypiec odnosiła sukcesy trzykrotnie zdobywając I nagrodę, raz II nagrodę i wyróżnienie w ubiegłorocznych makroregionalnych przesłuchaniach CEA. Sukcesy odnoszą też uczniowie w dziedzinie przedmiotów teoretycznych.
Warto wspomnieć, że w ostatnich latach szkoła wzbogaciła swoją bazę lokalową i wyposażenie, m.in. utworzono salę koncertową, zakupiono nowe fortepiany i instrumenty dla każdej klasy.
Otwierając uroczyste obchody jubileuszu 45-lecia szkoły dyrektor Joanna Makijonko powitała przedstawicieli Urzędu Miasta Ciechanowa, Starostwa Powiatowego, władz resortowych, a przede wszystkim uczniów, ich rodziców, obecnych i byłych nauczycieli, absolwentów. Przywitała też przybyłych na uroczystość dyrektorów ciechanowskich szkół i przedszkoli oraz dyrektorów szkół muzycznych z pobliskich miast. Zabrało głos wielu gości. Przedstawiciele instytucji kulturalnych, szkół wyrażali podziękowania dyrekcji szkoły za współpracę, za występy uczniów z koncertami podczas różnych uroczystości. Raz jeszcze potwierdza się, jak bardzo ciechanowska szkoła muzyczna jest doceniana oraz jak bardzo związana jest z miastem i regionem. Gratulacje i życzenia płynęły zewsząd, m.in. od dyrekcji szkół muzycznych z Mławy, Warszawy, Sierpca, Płońska, Przasnysza, Działdowa. Spośród przybyszy z dalszych stron zabrała głos wizytator Regionu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Artystycznej – Anna Drogowska.
Dyrektor Joanna Makijonko otrzymała odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Nagrody II stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce” przyznane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymały Tatiana Fedorczuk i Joanna Podwojewska. Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński wyróżnił Joannę Makijonko oraz Tatianę Fedorczuk, Konrada Lusawę, Włodzimierza Adamskiego i Dariusza Dzięgielewskiego. Były również nagrody dyrektora szkoły, otrzymali je: Małgorzata Lewandowska, Monika Marut, Justyna Kierczyńska-Kulińska, Ewa Libchen, Michał Kaszubowski i Adam Sychowski.
Na zakończenie z jubileuszowym koncertem wystąpili uczniowie szkoły.
Tadeusz Woicki


 

W jubileuszowym koncercie z okazji 45-lecia szkoły wystąpili:
– Adam Rosiński (fortepian)
– Gabriel Staszewski (akordeon)
– Natalia Jopek (fortepian)
– Zuzanna Przychodna (fortepian)
– międzyszkolny duet akordeonistów: Gabriel Staszewski ( PSM w Ciechanowie) i Bartek Dzięgielewski (PSM w Mławie)
– Agata Mysiakowska (skrzypce)
– Zofia Dmochowska (fortepian)
– Anna Nałęcz (akordeon)
– Patrycja Wróblewska (saksofon)
– Mateusz Krajewski (klarnet)
– Krzysztof Malinowski (fortepian)
– wieloosobowy szkolny zespół rytmiczny – uczniowie w interpretacji ruchowej do muzyki Fryderyka Chopina, Jana Sebastiana Bacha i Ludwiga van Beethovena


Podziel się:


Człowiek Wolności 2014

Wyróżnienie dla filmowca

Pochodzący z podciechanowskiego Sońska Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, scenarzysta, fotografik, dziennikarz, wydawca lokalnego tygodnika „Czas Ciechanowa” otrzymał wyróżnienie w konkursie „Człowiek Wolności 2014” tygodnika „wSieci” – za „szereg filmów i produkcji poświęconych Żołnierzom Niezłomnym i historii Polski”. Tytuł „Człowieka Wolności 2014”

„Romantyków rozmowy z Bogiem”

Mickiewicz, Słowacki i Krasiński byli głównymi bohaterami prelekcji „Romantyków rozmowy z Bogiem” - wygłoszonej w opinogórskim Muzeum Romantyzmu przez Waldemara Smaszcza – historyka literatury, krytyka, eseisty i tłumacza podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościołach fundacji Krasińskich.

Teresa Kaczorowska

Czwarty rok spotkań w Galerii

  Pragnę dziś wspomnieć o XV Spotkaniu z Książką w Galerii, które odbyło się w czwartek, 5 lutego 2015 r., w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej. O jubileuszowym spotkaniu, które rozpoczęło czwarty rok tego coraz bardziej popularnego cyklu – i to mocnym akcentem. PCKiSz zaprosiło bowiem Marcina Wolskiego z Warszawy – znanego