Ciekawa wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Kobiece akty w fotografii

Podziel się:
Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej zapraszaj? 14 kwietnia 2016r (czwartek) o godz.17.00 na otwarcie wystawy pt: ?Projekt Act? autorstwa Ma?gorzaty Krystyny Do?owskiej i Grzegorza Strojnego. Otwarcie wystawy odb?dzie si? w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61. Ma?gorzata Krystyna Do?owska ? cz?onek fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Za dzia?alno?? na rzecz kultury i fotografii polskiej otrzyma?a liczne odznaczenia w tym: Zas?u?ony dzia?acz kultury (2000), Srebrny Krzy? Zas?ugi(2005), srebrne medale Fotoklubu RP ?Zas?u?ony dla Fotografii Polskiej?, z?oty medal Fotoklubu RP? Za Twórczo?? Artystyczn??, medale, odznaki i dyplomy. Interesuje si? archeologi? czasu, analizuje przemijanie. Na nowo odkrywa i kreuje zapis minionych miejsc i zdarze?. Grzegorz Strojny? cz?onek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz?du g?ównego Fotoklubu R.P. Odznaczony srebrny medalem ?Za Zas?ugi dla Rozwoju Twórczo?ci Fotograficznej? Autor wielu wystaw indywidualnych. Wzi?? udzia? w kilkunastu wystawach zbiorowych.

Kobiecy akt zawsze stanowił wdzięczny temat dla naszych artystów fotografików. Bardzo interesujące są też wystawy prac o tej tematyce. W Ciechanowie mieliśmy już kilka takich ekspozycji. 14 kwietnia nowa wystawa kobiecych aktów otwarta została w Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Wystawę firmuje Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. Złożyło się na nią 40 czarnobiałych fotogramów, głównie o formacie 30 x 40 cm, których autorami są Grzegorz Strojny i Małgorzata Krystyna Dołowska.

Grzegorz Strojny – członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Mówi, że zaczynał fotografować już w szkole średniej, przy czym na początku były to tzw. fotografie rodzinne. Bardziej fachowe podejście do fotografii zawdzięcza zajęciom w Wyższym Studium Fotografii, ponoć wówczas pierwszej takiej instytucji w Polsce. Autor fotografuje dziś różne tematy, m.in. krajobrazy, architekturę, również portrety.

Małgorzata Krystyna Dołowska – członkini wymienionego Fotoklubu RP to działaczka na rzecz kultury i fotografii polskiej, zasłużony pedagog. Otrzymała liczne odznaczenia za działalność na tym polu.

Kobiece akty na nowej ciechanowskiej wystawie prezentują się bardzo ciekawie, ukazują kobiece postacie zarówno w plenerze, na tle architektury, jak i w studio, modelki pokazane są zarówno w zbliżeniach, jak i w dalszych planach. Akty Małgorzaty Dołowskiej wyraźnie różnią się od tradycyjnych na ogół zdjęć Grzegorza Strojnego. Jej prace ukazują najczęściej kobiece postacie, a lepiej będzie powiedzieć – ich fragmenty wyłaniające się z czarnego tła, przez co nabierają swoistego wyrazu. Na zadane autorce pytanie przez jednego z widzów podczas otwarcia wystawy: „Czy fotografowała również akty męskie?”, odpowiedziała, że „Tak, ale jeszcze ich nie wystawiała”.

Uatrakcyjnieniem wernisażu wystawy były występy wokalistów Joanny Kiszkurno i Roberta Bartołda.

Po wernisażu prezentujący swoje prace artyści oraz liczni członkowie Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego, a także niektórzy zwiedzający wystawę, spotkali się na ciekawej dyskusji na temat pasjonującej ich dziedziny.

TWo

fot. Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Podziel się:


W PCKiS w Ciechanowie

Wernisaż prac Jerzego Budziszewskiego (Jeshua Ben-Ora)

13 sierpnia w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się otwarcie wystawy dzieł plastycznych Jerzego Budziszewskiego (Jeshua Ben-Ora). Autor (1950-2006) – malarz, rzeźbiarz, fotografik, pochodzi z Mazowsza. Studia malarskie ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1975 r.

W opinogórskiej Oranżerii Piosenki spod znaku „Piwnicy pod Baranami”

Recital Agaty Ślazyk

23 stycznia do Opinogóry zjechała słynna krakowska „Piwnica pod Baranami”. Może nie cała, ale jedna z artystek występujących na co dzień w tym kabarecie, mianowicie Agata Ślazyk. Dała tu swój znakomity recital zatytułowany: „Gdzieś na ulicy nienazwanej”.

U ciechanowskich poetów

Spotkanie z Markiem Piotrowskim

Coraz ciekawsze stają się „Czwartkowe wieczory z poezją” organizowane przez ciechanowski oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. Bohaterem ostatniego XXI spotkania, 1 października w restauracji „Retro”, był Marek Janusz Piotrowski – z zawodu archeolog, ale także publicysta, autor tekstów kabaretowych, poeta.