Wielka wystawa w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Malarstwo Polskie XIX wieku

Podziel się:

Otwarcie 9 kwietnia w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze stałej wystawy „Malarstwo polskie XIX wieku” odnotować trzeba jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych ostatnich lat na ziemi ciechanowskiej. Jest to ogromne przedsięwzięcie, nad którym cały zespół ludzi pracował prze 4 lata.

We wprowadzeniu do katalogu wystawy zamieszczony został ciekawy rys historyczny autorstwa dyrektora Muzeum Romantyzmu – Romana Kochanowicza, ukazujący jakże trudną sytuację polityczną na ziemiach polskich w XIX wieku i na tym tle obraz kultury i sztuki w tym okresie. Autor nakreślił ówczesny stan szkolnictwa artystycznego, przypomniał powstanie w 1843 r. Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, która wykształciła plejadę polskich artystów malarzy, takich jak: Wojciech Gerson, Franciszek Kostrzewski, Henryk Pillati, Józef Brodowski, Julian Cegliński, Ignacy Gierdziejewski, Józef Szermentowski i Juliusz Kossak. W tekście wspomniano, że w okresie między powstaniami w kształtowaniu środowiska artystycznego wielką rolę odegrał Kraków, na czele z pierwszym uznanym malarzem romantyzmu Piotrem Michałowskim. Natomiast w 1860 r. powołane zostało do życia Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Nad całym malarstwem polskim drugiej połowy XIX wieku – pisze autor tekstu wprowadzającego –  dominowała postać i sztuka  Jana Matejki, który z ogromną siłą fantazji zobrazował ważne momenty dziejów Polski. Z kolei Artur Grottger w słynnych cyklach rysunkowych przedstawił walkę i cierpienie narodu w powstaniu styczniowym.

O ogromnym wpływie Jana Matejki i Artura Grottgera na późniejsze polskie malarstwo pisze też autor wstępu do katalogu wystawy. Zauważa on również, że tematem malarstwa rodzajowego tego okresu stawało się życie nie tylko szlachty, ale wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza stanu włościańskiego (m.in. słynne obrazy Aleksandra Gierymskiego). Obserwuje się też narodziny malarstwa pejzażowego i portretowego (najsłynniejsi artyści to Piotr Michałowski, Jacek Malczewski i Henryk Rodakowski).  Malarstwo polskie XIX wieku było ogromnie zróżnicowane pod względem tematycznym i stylowym. Obrazy polskich malarzy pokazywane były na wielu międzynarodowych wystawach sztuki: w Wiedniu, Paryżu, Berlinie – zdobywały tam złote medale i inne prestiżowe nagrody.

Opinogórska wystawa „Malarstwo polskie XIX wieku” zajmuje sześć sal ekspozycyjnych gmachu Dworu Krasińskich .

– Ekspozycja jest próbą ukazania przekroju naszego malarstwa XIX wieku od klasycystycznych portretów, poprzez romantyczne pejzaże i sceny historyczne do obrazów rodzajowych utrzymanych w duchu realizmu – czytamy we wstępie do katalogu. Zaprezentowanych na niej zostało ok. 70 dzieł 56 znanych malarzy. Taką liczbę wybitnych prac udało się zgromadzić w Opinogórze dzięki współpracy (wypożyczeniom) z Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, a także Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Obrazy pokazywane są na wystawie w poszczególnych zestawieniach: osobno sceny historyczno-batalistyczne, sceny rodzajowe, pejzaże, portrety. Osobną salę poświęcono Adamowi Mickiewiczowi: wyeksponowano tu portrety naszego wieszcza, a także obrazy nawiązujące do jego największych dzieł.

Po tych wstępach przejdźmy się po salach ekspozycyjnych i przyjrzyjmy poszczególnym obrazom.

Oto Jan Matejko i jego „Chrzest Władysława Warneńczyka”, obok dwa obrazy Wilhelma Kotarbińskiego, w tym „Trzy Marie u grobu Chrystusa”. Oto dzieło Januarego Suchodolskiego „Biwak ułanów polskich pod Wagram”. Dalej Aleksandra Gierymskiego słynny „Anioł pański”, Henryka Rodakowskiego „Wizja w więzieniu”, wspaniały „Autoportret” Jacka Malczewskiego.

Mijamy kolejne sale. Witają nas obrazy Tadeusza Ajdukiewicza „Po polowaniu”, Ignacego Gierdziejewskiego „Alegoria”, Artura Grottgera „Pożar dworu pod Miechowem”, Aleksandra Kotsisa „Pogrzeb i wesele”, Józefa Ignacego Kraszewskiego „Ruiny Pompei”, Zygmunta Rozwadowskiego „Napoleon przed dworem”, Jana Styki „Mickiewicz jako pielgrzym”, Stanisława Witkiewicza „Pogrzeb na wsi”, itd., itd. Wymieniono tu tylko niektóre obrazy, które na piszącym te słowa zrobiły największe wrażenie.

Drodzy Czytelnicy. Jeśli macie trochę czasu jedźcie do Opinogóry (zabierzcie z sobą młodzież). Tę wystawę koniecznie trzeba obejrzeć. (Na miejscu do kupienia znakomity katalog.)

Tadeusz Woicki

Fot. Michał Krzyżanowski

P.S.

Podczas uroczystego otwarcia po wystawie oprowadzali jej komisarze; Leszek Nowaliński i Magdalena Bral.

Podziel się:


Przez 3 dni Ciechanowem zawładnęły teatry

XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Dionizje”

13 sierpnia w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie nastąpiło uroczyste otwarcie XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dionizje”. Ten zasłużony festiwal zawitał do Ciechanowa po rocznej przerwie spowodowanej trudnościami finansowymi. W tym roku wystąpiły na nim wyłącznie zespoły krajowe.

W teatrze „Rozmyty Kontrast”

„Dom kobiet” Zofii Nałkowskiej

Działający przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie amatorski teatr „Rozmyty Kontrast” dał 30 lipca nową, dziewiątą już premierę wystawiając dramat Zofii Nałkowskiej pt. „Dom kobiet”.

„Romantyków rozmowy z Bogiem”

Mickiewicz, Słowacki i Krasiński byli głównymi bohaterami prelekcji „Romantyków rozmowy z Bogiem” - wygłoszonej w opinogórskim Muzeum Romantyzmu przez Waldemara Smaszcza – historyka literatury, krytyka, eseisty i tłumacza podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościołach fundacji Krasińskich.