Ciechanów

Nagrodzeni w kulturze

Podziel się:

Cztery osoby uhonorowano w Ciechanowie z okazji tegorocznego Dnia Działacza Kultury i Drukarza. Uroczystość odbyła się w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.
Na wniosek dyrektora PCKiSz Teresy Kaczorowskiej Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano:

Tadeusza Króla – pracującego w kinie Łydynia od 19 lat jako  kasjer-kinoperator; Krzysztofa Sowińskiego – artystę malarza, od 2001 r.  prezesa Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie; Dariusza Węcławskiego – poetę, od 2004 r. dyrektora
Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na
SM w Dąbku (pow. Mławski).
Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymała Leonarda Ząbkowska, która
rozpoczęła pracę zawodową 1 września 1977 r., a aż 30 lat (od 1 lipca1986 r.) spędziła w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w
Ciechanowie, na stanowisku specjalisty ds. administracji. 

Odznaczenia wręczali:  poseł Robert Kołakowski,  Andrzej Pawłowski - wicestarosta ciechanowski, dyrektor Teresa Kaczorowska.
Po części oficjalnej na scenie Kawiarni Artystycznej zaprezentowali się młodzi artyści ze Studium Piosenki "dEs" Grzegorza Chodkiewicza: Szymon Pogorzelski, Iwona Abramczyk. Teatr "Rozmyty Kontrast" kierowany przez Andrzeja Liszewskiego przedstawił trzy jednoaktówki Tadeusza Różewicza: "Dzidzibobo
czyli miłość czeka za drzwiami", "Sobowtór" oraz "Spagetti i miecz".

REd

Fot. Archiwum PCKiSZ Ciechanów
Podziel się:


Do grenadiera podobniejszy aniżeli do księdza

Sesje naukowe mają za zadanie poszerzanie wiedzy oraz wymianę wiedzy posiadanej na tematy podjęte ich tytułach.

Wystawa w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki

„Osobowości malarskie”

W galerii Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 19 listopada otwarta została wystawa malarstwa, na którą złożyły się prace 30 artystów, członków warszawskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków.

Ciekawa wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Prasa powojennej dekady

W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie otwarta została wystawa zatytułowana: "Prasa powojennej dekady", na którą złożył się fragment zbiorów Janusza Czopika – polonisty, nauczyciela w ciechanowskim Zespole Szkół nr 2.