Oryginalne popisy ciechanowskiej Formacji Freak Show

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów

Podziel się:
Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Po latach przerwy taniec towarzyski wrócił do Ciechanowa. W niedzielę, 19 kwietnia, w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Wzięło w nich udział ponad 100 par tanecznych z całej Polski.

Imprezę otworzył prezydent miasta Krzysztof Kosiński, wręczył też nagrody najmłodszym zawodnikom. Przed południem odbyły się bowiem popisy solistów, par i zespołów w kategoriach taniec nowoczesny i inne formy taneczne. Prezydent wyraził nadzieję, że podobne konfrontacje taneczne zostaną na stałe włączone do programu wydarzeń kulturalnych w Ciechanowie.
Następnie rozpoczęła się, trwająca do wieczora, rywalizacja par tańca towarzyskiego, w podziale na klasy taneczne i grupy wiekowe. Jak zawsze na tego typu imprezach prezentowano zestawy tańców standardowych i latynoamerykańskich.
O godz. 19. rozpoczęła się Gala, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, sponsorzy, zaproszeni goście i mieszkańcy Ciechanowa. Wystąpiło 30 najlepszych par tanecznych. Kilkakrotnie zaprezentowała się też dziecięca formacja artystyczna Freak Show z Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”.
Pod nieobecność prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, który wobec ważnych służbowych zajęć był nieobecny w Ciechanowie, puchary najlepszym parom w pięciu kategoriach wręczali: przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Goździewski, zastępca prezydenta miasta Joanna Potocka-Rak, zastępca prezydenta miasta Krzysztof Kacprzak i przewodnicząca komisji kultury i sportu w Radzie Miejskiej Agnieszka Kuźma. Zdecydowanie najwięcej par – laureatów konfrontacji pochodzi z Warszawy.
Mieszkańcy Ciechanowa z dużym zadowoleniem powitali powrót do ich miasta tak pięknej imprezy, jak Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. Może też wkrótce doczekamy się reaktywowania Ciechanowskiego Klubu Tanecznego.
TWo

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Podziel się:


Teresa Kaczorowska

Czwarty rok spotkań w Galerii

  Pragnę dziś wspomnieć o XV Spotkaniu z Książką w Galerii, które odbyło się w czwartek, 5 lutego 2015 r., w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej. O jubileuszowym spotkaniu, które rozpoczęło czwarty rok tego coraz bardziej popularnego cyklu – i to mocnym akcentem. PCKiSz zaprosiło bowiem Marcina Wolskiego z Warszawy – znanego

Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz …

Każdy doskonale zna te słowa Bogdana Olewicza, otwierające jeden z bardziej znanych przebojów grupy Perfect. Jak ulał pasują one do wydarzenia, które chciałbym opisać w tym tekście. W dniach 18-21 czerwca br. na polach leżących w okolicach miasta Waterloo (obecnie są to już przedmieścia Brukseli) miała miejsce tegoroczna największa rekonstrukcja bitwy okresu wojen

Do grenadiera podobniejszy aniżeli do księdza

Sesje naukowe mają za zadanie poszerzanie wiedzy oraz wymianę wiedzy posiadanej na tematy podjęte ich tytułach.