Oryginalne popisy ciechanowskiej Formacji Freak Show

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów

Podziel się:
Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Po latach przerwy taniec towarzyski wrócił do Ciechanowa. W niedzielę, 19 kwietnia, w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Wzięło w nich udział ponad 100 par tanecznych z całej Polski.

Imprezę otworzył prezydent miasta Krzysztof Kosiński, wręczył też nagrody najmłodszym zawodnikom. Przed południem odbyły się bowiem popisy solistów, par i zespołów w kategoriach taniec nowoczesny i inne formy taneczne. Prezydent wyraził nadzieję, że podobne konfrontacje taneczne zostaną na stałe włączone do programu wydarzeń kulturalnych w Ciechanowie.
Następnie rozpoczęła się, trwająca do wieczora, rywalizacja par tańca towarzyskiego, w podziale na klasy taneczne i grupy wiekowe. Jak zawsze na tego typu imprezach prezentowano zestawy tańców standardowych i latynoamerykańskich.
O godz. 19. rozpoczęła się Gala, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, sponsorzy, zaproszeni goście i mieszkańcy Ciechanowa. Wystąpiło 30 najlepszych par tanecznych. Kilkakrotnie zaprezentowała się też dziecięca formacja artystyczna Freak Show z Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”.
Pod nieobecność prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, który wobec ważnych służbowych zajęć był nieobecny w Ciechanowie, puchary najlepszym parom w pięciu kategoriach wręczali: przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Goździewski, zastępca prezydenta miasta Joanna Potocka-Rak, zastępca prezydenta miasta Krzysztof Kacprzak i przewodnicząca komisji kultury i sportu w Radzie Miejskiej Agnieszka Kuźma. Zdecydowanie najwięcej par – laureatów konfrontacji pochodzi z Warszawy.
Mieszkańcy Ciechanowa z dużym zadowoleniem powitali powrót do ich miasta tak pięknej imprezy, jak Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. Może też wkrótce doczekamy się reaktywowania Ciechanowskiego Klubu Tanecznego.
TWo

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Fot. Mariusz Rama, fotografia & film, fotorama24.pl

Podziel się:


Wiesław Lewandowski i jego piękne kobiety

W Kawiarni Artystycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki bardzo dobrze udają się benefisy. Ostatnim takim wydarzeniem był, 7 marca, benefis Wiesława Lewandowskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich – Oddział Ciechanowski, przy współpracy PCKiS. Okazją do tego był jubileusz 80-lecia naszego ciechanowskiego artysty.

Premiera Teatru Mazowieckiego w Ciechanowie

„Miłość” ks. Jana Twardowskiego i Adama Woronowicza

Spektakl poetycki zatytułowany „Miłość” - na podstawie wierszy ks. Jana Twardowskiego – z taką premierą wystąpił w Ciechanowie utworzony niedawno w stolicy Teatr Mazowiecki. Na scenie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki zaprezentowane zostało przedstawienie niezwykłe, stworzone przez znanego aktora Adama Woronowicza (odtwórcy m.in. filmowej postaci ks. Jerzego Popiełuszki)

Ciechanów

Nagrodzeni w kulturze

Cztery osoby uhonorowano w Ciechanowie z okazji tegorocznego Dnia Działacza Kultury i Drukarza. Uroczystość odbyła się w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Na wniosek dyrektora PCKiSz Teresy Kaczorowskiej Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano: