Wystawa w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki

„Osobowości malarskie”

Podziel się:

W galerii Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 19 listopada otwarta została wystawa malarstwa, na którą złożyły się prace 30 artystów, członków warszawskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków.

Już dawno w Ciechanowie nie było wystawy plastycznej, na której zaprezentowano tak wiele obrazów o różnych stylach i technikach wykonania. – Ideą tej ekspozycji było, aby każdy artysta dokonał samodzielnie wyboru swojego dzieła, bez udziału kuratorów, którzy często sugerują temat, interpretację czy formę malarską. Każdy z artystów biorących udział w wystawie reprezentowany jest przez jedno dzieło malarskie, które sam wskazał, jako najtrafniej oddające jego obecny styl i technikę malarską – pisze we wstępie do katalogu wystawy jej kurator – Małgorzata Kroszczyńska, przewodnicząca sekcji malarstwa oddziału warszawskiego ZPAP. Powstał w ten sposób znakomity, szeroki przegląd tego, co obecnie powstaje w pracowniach naszych malarzy.
Wśród 30 prac malarskich każdy zwiedzający wystawę powinien odnaleźć te obrazy, które najbardziej odpowiadają jego estetyce. Warto jednak szczególnie zwrócić uwagę na szereg prac. Rzuca się np. w oczy wyjątkowo ciekawe dzieło Bogny Hiszpańskiej („Inspiracje”), tworzącej obrazy-mozaiki, często o secesyjnych liniach, warto również zatrzymać się przed obrazem Mikołaja Maleszy („Nocą”), jak też przed równie piękną utrzymaną w zupełnie innym stylu pracą Nataszy Bakovich („Sierpień”), którą można by określić jako „martwa natura z chłopcem”.
Sporo jest na wystawie pejzaży, ale są to głównie – nazwijmy to – pejzaże miejskie. Tu wymienić trzeba pracę specjalizującej się w takiej właśnie tematyce Karoliny Choromańskiej, a także kompozycję Magdaleny Hajnosz, czy niezwykle ciekawie stylizowany pejzaż miejski Grażyny Kilanowicz-Bareckiej, a także pracę Mirosława Mirońskiego. Z kolei inne są w stylu i tematyce obraz Weroniki Raczyńskiej („Dzika ścieżka”) i raczej tradycyjna, sielankowa praca Małgorzaty Kapłan („Ławeczka”). Obok możemy oglądać, ocierające się o abstrakcję lub tą abstrakcją będące, kompozycje Bożeny Kuzio-Bilskiej, Bogusława Lustyka, Marii Niedźwiedź-Suchońskiej. Zdarzyła się i praca „trójwymiarowa” Marka Kotarby (wkomponowana w obraz rzeźba ceramiczna).
To jedna z najciekawszych w ostatnich latach duża wystawa plastyczna w Ciechanowie. Mieszkańcy naszego miasta, którzy chociaż trochę „czuli są” na twórczość plastyczną, koniecznie powinni ją obejrzeć (ma być czynna do 28 grudnia). Wydaje się, że taki przegląd twórczości warszawskich malarzy powinno się w Ciechanowie organizować co roku.
TWo

Fot. Jerzy Ratowski

Podziel się:


XXVII Koncert Noworoczny Gala 2017

Statuetki „Sukces Artystyczny Roku 2016” dla młodych artystów

Po raz 27. na scenie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 14 stycznia odbył się uroczysty Koncert Noworoczny Gala 2017.

Dwa spotkania o ciechanowianach

chanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” Marek Zalewski zaprezentował swoją wystawę pt. „...Ciechanowianie”, na której przedstawił portrety znanych postaci z życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego tego miasta. Dzień później w sali wystawowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej Jan Andrzej Kaluszkiewicz zaprezentował swoją książkę pt. „Zaczęło się

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

„Wiersze przy lampie naftowej”

Wprawdzie rzecz działa się w samo południe, o godz. 12.00, i nie trzeba było zapalać stojącej na stole lampy naftowej, atmosfera spotkania była bardzo nastrojowa. To już trzecie spotkanie z cyklu „Wiersze przy lampie naftowej” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Tym razem organizatorzy: Biblioteka Poezji Polskiej przy tej placówce oraz Ciechanowski Oddział Stowarzyszenia