Sojusz muzealnicy–fotograficy

Podziel się:
Zdzisław Smardzewski, fot. Janina Janakakos-Szymańska

W wyniku niedawnego porozumienia pomiędzy dyrekcją Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i zarządem Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego (CKF) początek roku 2015 otworzył nową inicjatywę regionalistyczną na rzecz cyfrowego dokumentowania przez fotografików obiektów narodowego dziedzictwa kulturowego, rozsianych na terenie całego północnego Mazowsza. Ważnym dla środowiska CKF ustaleniem jest też możliwość korzystania z pomieszczeń muzealnych na potrzeby klubowych spotkań organizacyjnych, m.in. edukacyjnych, konsultacyjnych, prezentacyjnych, a także wystawienniczych.

Na program styczniowego spotkania społeczności fotografików już w nowym lokum w gmachu głównym Muzeum Szlachty Mazowieckiej – poprowadzonego przez prezesa CKF Zdzisława Smardzewskiego wraz z wiceprezes Alicją Gąsiorowską i wiceprezesem Bolesławem Prusem – złożyło się kilka kwestii o charakterze zarówno organizacyjnym jak i programowym oraz edukacyjnym. Przedstawiono ramy współdziałania CKF z MSM, przyjęto nowych członków asocjacji – którzy dokonali autoprezentacji, zapoznano się z możliwościami propagacji artystycznych dokonań członków Klubu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, ustalono miesięczną dobrowolną składkę na kawę, ciastka, etc., dyskutowano nad sprawami podnoszonymi bieżąco. W trakcie spotkania wiele czasu poświęcono zagadnieniom: doboru parametrów ekspozycji (w tym wpływu przysłony obiektywu na głębię ostrości), czułości matrycy światłoczułej oraz czasu otwarcia migawki (czasu naświetlania). Omawiano również kwestie dotyczące ogniskowych obiektywu (kąta widzenia).

– Zadaniem fotografika jest także dokumentowanie obrazów zmieniającej się, przemijającej rzeczywistości oraz otaczającego nas piękna. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy propozycję współpracy ze środowiskiem muzealników mazowieckich w sprawie utrwalania ginących świadectw dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Będziemy poszukiwać i uwieczniać na fotografiach wszelkie dobra kultury materialnej, m.in. obiekty sakralne, pałace, dwory, zabudowania gospodarcze, budynki fabryczne, stare maszyny i urządzenia, ale też np. meble, ubiory i domowe sprzęty codziennego użytku, mówiące o sposobie życia poprzednich pokoleń. Efekty naszych prac społeczność lokalna będzie mogła poznawać na pokazach i wystawach dostępnych szerokiej publiczności – powiedział nam prezes Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego Zdzisław Smardzewski.

Podziel się:


Ciechanów

Nagrodzeni w kulturze

Cztery osoby uhonorowano w Ciechanowie z okazji tegorocznego Dnia Działacza Kultury i Drukarza. Uroczystość odbyła się w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Na wniosek dyrektora PCKiSz Teresy Kaczorowskiej Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano:

Wystawa w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio”

Plener malarski „Nasz Ciechanów”

Plenery malarskie organizowane są przez ciechanowskich twórców od lat. Jednak ostatni plener, zorganizowany przez ciechanowski oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich, w dniach od 3 do 9 sierpnia, był szczególny: po raz pierwszy poświęcony został wyłącznie miastu Ciechanów, a jego tytuł brzmi - „Nasz Ciechanów 2015”.

Pułtusk: Naukowe wyjaśnienie tajemnicy gwiazdy betlejemskiej

„Tajemnica gwiazdy betlejemskiej” była tematem wtorkowej prelekcji w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Pułtusku.