W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Wystawa fotograficzna „Od aparatu do zdjęcia”

Podziel się:

27 autorów zaprezentowało swoje zdjęcia na wystawie zorganizowanej 27 lipca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wystawę przygotowały wspólnie Ciechanowski Klub Fotograficzny i Stowarzyszenie Twórców Fotoklub RP.

Tematyka prezentowanych zdjęć jest bardzo zróżnicowana. Były więc  – najogólniej określając – pejzaże, m.in. na fotografiach Marka Szyperskiego, Zdzisława Matczaka, Elżbiety Nowak, Tomasza Zawadzkiego, były akty (ale… ubrane) – Piotra Czaplickiego, portrety – Jerzego Ratowskiego, były zdjęcia z dziećmi – Katarzyny Banasiak. – Jestem pedagogiem, dlatego taka właśnie tematyka najbardziej mnie interesuje – powiedziała nam autorka tych ostatnich prac.

Zaprezentowano bardzo ciekawe fotografie przedstawiające architekturę – autorka Dorota Pogońska, sceny z rekonstrukcji bitwy pod Mławą – autorka Alicja Gąsiorowska, a nawet prace ukazujące… Grecję, a mianowicie Muzeum Ateńskie i Akropol – autorka Janina Janakakos-Szymańska. Były zdjęcia z widokami gór – autorzy Wiesław Suchodolski, Andrzej Bayer.

Najwięcej jednak pokazano na wystawie zdjęć ukazujących – nazwijmy to najogólniej – przyrodę: kwiaty, zwierzęta – autorzy: Edyta Makowska, Teresa Sokołowska, Kazimierz Kosmala, Mirosław Gąsiorowski, Krzysztof Czarnecki, Marek Barcz, Krzysztof Pilarski, Tomasz Kordowski.

Różną tematykę przedstawili: Roman Bober, Grzegorz Małkowski, Krzysztof Kowalski, Anna Orłowska, Marek Zgliński.

Poziom przedstawionych fotografii był zróżnicowany, ale na ogół dość wysoki, przy czym wydaje się, że zdecydowanie najwyżej należy ocenić cztery fotogramy Bolesława Prusa.

Wystawie w ciechanowskim muzeum nadano tytuł „Od aparatu do zdjęcia”. Oprócz zdjęć w kilku gablotach zaprezentowano mianowicie kilkadziesiąt aparatów fotograficznych. Znalazły się tu najstarsze aparaty – z końca XIX wieku, aparaty z lat 20-60-ych XX wieku, np. tak zwane aparaty mieszkowe, a także aparaty bliższe naszym czasom. Zza szyb gablot wyglądał więc sprzęt produkowany w USA, Niemczech, ale też w ZSRR, czy np. w Hongkongu. Oglądać można było aparaty takich firm jak: Kodak, Pixie, Starfleks, Photina, Pentacon, Polaroid (z 4 obiektywami), Nishika, Mir, Zorkij i wiele innych. Dla znawców bardzo interesujący to przegląd.

Jedna uwaga dla organizatorów: do tak ciekawej i tak obszernej wystawy zdjęć należałoby wydrukować choćby skromny katalog, nawet bez reprodukcji zdjęć, ale z podaniem nazwisk uczestników.

TWo

Fot. Marek Szyperski

Podziel się:


Polska miłość Napoleona

Gdy spytamy dziesięć osób z czym kojarzy im się Pani Walewska, na pewno nie uzyskamy jednej wiodącej odpowiedzi. Dla jednych będzie to metresa cesarza Napoleona, dla innych zapach perfum, a dla kolejnych rodzaj ciasta bądź też tytuł filmu. Ilu Polaków tyle odpowiedzi.

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

„Wiersze przy lampie naftowej”

Wprawdzie rzecz działa się w samo południe, o godz. 12.00, i nie trzeba było zapalać stojącej na stole lampy naftowej, atmosfera spotkania była bardzo nastrojowa. To już trzecie spotkanie z cyklu „Wiersze przy lampie naftowej” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Tym razem organizatorzy: Biblioteka Poezji Polskiej przy tej placówce oraz Ciechanowski Oddział Stowarzyszenia

Premiera Teatru Mazowieckiego w Ciechanowie

„Miłość” ks. Jana Twardowskiego i Adama Woronowicza

Spektakl poetycki zatytułowany „Miłość” - na podstawie wierszy ks. Jana Twardowskiego – z taką premierą wystąpił w Ciechanowie utworzony niedawno w stolicy Teatr Mazowiecki. Na scenie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki zaprezentowane zostało przedstawienie niezwykłe, stworzone przez znanego aktora Adama Woronowicza (odtwórcy m.in. filmowej postaci ks. Jerzego Popiełuszki)