„Złote Pióro” dla Jerzego Stanisława Czajkowskiego

Podziel się:
Fot. Zofia Turowiecka

Ciechanowscy poeci zrzeszeni w Związku Literatów na Mazowszu lubią ten dzień. Tak było i w tym roku, kiedy to 21 marca, już po raz 15-ty, obchodzili w Ciechanowie Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO.

Obchody, wspólne z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki odbyły się w miejscowej Kawiarni Artystycznej. Głównym punktem programu było rozstrzygnięcie ogłoszonego już po raz 12-ty wśród członków Związku Literatów na Mazowszu, konkursu na Książkę Roku 2014, połączonego z przyznaniem zwycięzcy statuetki „Złotego Pióra”.

Do konkursu zgłoszono tym razem siedem książek: Kazimierza Świegockiego – „Kamień i czas” (wiersze, poematy, eseje), Stanisława Kęsika – „Na progu” (poezje), Jerzego Stanisława Czajkowskiego – „Rapsodia Ciechanowska” (powieść), Dariusza Tomasza Węcławskiego – „Wiersze straszne i przerażające” (poezje), Wiktora Golubskiego – „Widziadło” (poezje) oraz dwie książki Andrzeja Zygmunta Rola-Stężyckiego – „Ciekawy Grójec” i „Szlachta gniazdowa w Grójeckim”.
Pięciosobowe jury do finału zakwalifikowało trzy książki: Jerzego Stanisława Czajkowskiego, Kazimierza Świegockiego i Dariusza Tomasza Węcławskiego, po to by ostatecznym werdyktem ogłosić, że „Złote Pióro” za najlepszą Książkę Roku 2014 zdobył Jerzy Stanisław Czajkowski, autor „Rapsodii Ciechanowskiej”.
Przewodniczącym jury był Sergiusz Sterna-Wachowiak z Poznania – poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, tłumacz, edytor, autor scenariuszy teatralnych, radiowych i telewizyjnych, od czerwca 2008 r. prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pozostali jurorzy to: Ewa Krysiewicz – polonistka z Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie, Krzysztof Kowalski – dziennikarz „Tygodnika Ciechanowskiego”, ks. Krzysztof Jończyk – poeta, dziennikarz Katolickiego Radia Ciechanów i Krzysztof Turowiecki – poeta.
Znakomite uzasadnienie decyzji jury wygłosił Sergiusz Sterna-Wachowiak. To był niemal krótki esej o literaturze i na tym tle o książce Czajkowskiego. Stwierdził, że autorzy zgłoszonych do konkursu książek zaprezentowali różne gatunki literackie, od prozy, poprzez poezję po esej. Jeśli chodzi o „Rapsodię Ciechanowską” to autor szukał formy między gatunkami: nie jest to klasyczna powieść, nie jest to poemat, nie jest to esej, są tu zarazen wszystkie gatunki jednocześnie. Można powiedzieć – kontynuował przewodniczący jury – że autor odnalazł dla swego dzieła formę w rapsodzie. Powieść Czajkowskiego to osnuta na kanwie własnej biografii i własnych doświadczeń opowieść o czasach PRL-u. Sergiusz Sterna-Wachowiak zaznaczył, że bardzo trudno jest znaleźć formę na zapis własnego doświadczenia historycznego, że niełatwo jest literatowi zmierzyć się z historią, zwłaszcza z tą najbliższą. Czajkowski podjął próbę przełożenia swojej biografii na obiektywną refleksję historyczną. Szukając określenia dla swojego utworu nazwał go rapsodią, nawiązując do antycznego rapsodu czy romantycznej pieśni Wajdeloty.
Laureat, 84-letni dziś Jerzy Stanisław Czajkowski, ze względu na stan zdrowia nie mógł zjawić się w Ciechanowie i osoboście odebrać „Złote Pióro”. Statuetka została mu dostarczona do domu w Warszawie. Fragment jego książki przeczytała polonistka Alina Zielińska. Dwaj nominowani: Kazimierz Świegocki i Dariusz Tomasz Węcławski przeczytali jeden ze swoich wierszy.
Na zakończenie zebrani w Kawiarni Artystycznej literaci i ich sympatycy wysłuchali, stojacego na wyjątkowo wysokim poziomie artystycznym, spektaklu poetycko-muzycznego „Nad przepaścią”, w wykonaniu Grzegorza Walczaka (tekst) i Marii Pomianowskiej (muzyka). Spektakl nawiązuje do postaci papieża Jana Pawła II.

TWo
Jerzy Stanisław Czajkowski
Poeta, eseista, krytyk literacki, dramaturg. Urodził się w 1931 r. w Ościsłowie pod Ciechanowem. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przedstawicielem pokolenia „Współczesności”, bardzo istotnego w rozwoju literatury polskiej XX wieku, którego nazwa pochodzi od znanego pisma literackiego. Zadebiutował na łamach tego pisma jako poeta (1957r.). Później pracował w Warszawie jako dziennikarz i edytor, był m.in. członkiem redakcji miesięcznika „Literatura na Świecie”. Wydał ok. 20 książek, w tym kilka za granicą, wiele jego utworów zostało przetłumaczonych w USA, Anglii, Francji, Rosji. Członek ZAiKS-u oraz Związku Literatów Polskich. Mieszka w Warszawie, w swojej twórczości niejednokrotnie wraca do rodzinnej Ziemi Ciechanowskiej.

Podziel się:


W PCKiS w Ciechanowie

Wernisaż prac Jerzego Budziszewskiego (Jeshua Ben-Ora)

13 sierpnia w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się otwarcie wystawy dzieł plastycznych Jerzego Budziszewskiego (Jeshua Ben-Ora). Autor (1950-2006) – malarz, rzeźbiarz, fotografik, pochodzi z Mazowsza. Studia malarskie ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1975 r.

W Galerii im. B. Biegasa

„Portret świata” Edmunda Funke

- Galeria B. Biegasa w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie co miesiąc gości nową wystawę plastyczną, natomiast raz w roku staramy się prezentować fotografię – poinformowała dyrektor placówki Teresa Kaczorowska otwierając 20 marca wystawę Edwarda Grzegorza Funke zatytułowaną „Portret świata”.

W Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio”

Zimowe pejzaże Stanisława Osieckiego

Nasz czołowy ciechanowski artysta plastyk Stanisław Osiecki jest ostatnio na topie. Dopiero co w Płocku, w Domu Darmstadt (nie wiadomo dlaczego najpierw tam, a dopiero potem u nas) zorganizowana została duża wystawa jego pejzaży zimowych, a już taka sama prezentacja odbyła się w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio”.