Radio Wnet: Dlaczego brakuje nam odwagi na decyzje, które usprawnią działalność Państwa?

Czas na zmiany – mówi Marek Jakubiak – Prezes Grupy BRJ

Podziel się:
Analizując sytuację przedsiębiorcy w państwie polskim nie sposób nie zauważyć, że został on dosłownie osaczony gęstwiną różnego rodzaju obowiązków, przepisów, nakazów, zakazów, przez które niezwykle ciężko przejść. W jaki sposób odciążyć przedsiębiorcę od ciągłego myślenia jak się przed tym gąszczem uratować, jak nie zgubić, by mógł normalnie pracować, iść do przodu i przejść do myślenia progresywnego, rozwojowego, o przyszłości firmy.

Analizując sytuację przedsiębiorcy w państwie polskim nie sposób nie zauważyć, że został on dosłownie osaczony gęstwiną różnego rodzaju obowiązków, przepisów, nakazów, zakazów, przez które niezwykle ciężko przejść. W jaki sposób odciążyć przedsiębiorcę od ciągłego myślenia jak się przed tym gąszczem uratować, jak nie zgubić, by mógł normalnie pracować, iść do przodu i przejść do myślenia progresywnego, rozwojowego, o przyszłości firmy.

Najlepszym sposobem zawsze są proste rozwiązania. Jestem zdania, że nie ma co naprawiać czegoś czego nie da się już naprawi. To urządzenie, które dzisiaj działa w gospodarce zasilając środkami budżet Skarbu Państwa, jest już przestarzałe, przeregulowane i nadaje się jedynie do likwidacji. Pomysł na naprawę tego urządzenia jest banalnie prosty. Wprowadzenie podatku przychodowego w wysokości 2% i likwidację CIT-u w całości.
W 2013 roku z podatków wpłynęło do budżetu ok. 279 mld złotych. Podatek CIT przyniósł 8,3% tej kwoty, czyli ok. 23 mld. Przy czym koszty zatrudnienia urzędników, całego aparatu państwowego w 2013 r. sięgały blisko 27 mld złotych. Oczywiście nie wszyscy Ci urzędnicy obsługiwali podatek CIT, niemniej jednak te liczby są powalające. Pojawiają się różne statystyki. Jedni podają, że za rządów PO-PSL liczba urzędników państwowych wzrosła od roku 2008 o 43,3 tys. osób. Z kolei ostatnio GUS opublikował dane dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej, według których tylko w ciągu ubiegłego roku przybyło w Polsce ponad 5,6 tys. urzędników, a tym samym ich liczba przekroczyła 444 tys. zatrudnionych.
Podatek przychodowy, o którym dzisiaj mówię, byłby podatkiem który powinien zrównać wszystkich prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP w tym: banki, usługi, handel, przemysł i pośrednictwo. Błędem jest wydzielanie podatku przychodowego, czy jak niektórzy mówią obrotowego, np. tylko dla hipermarketów, czy też tylko do banków. Przedsiębiorca w Polsce powinien mieć do zapłacenia jeden podatek: podatek przychodowy w wysokości 2% płatny na koniec miesiąca.
Według szacunków przychód z tego podatku dwukrotnie przewyższy obecny przychód z CIT-u. Co jest niewątpliwą korzyścią, ale są też inne korzyści z tego wynikające. Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy do tej pory płacili podatki w Polsce 2% podatek przychodowy będzie mniejszym obciążeniem ich przedsiębiorstwa niż dotychczasowe opłaty. Skala objętych tym podatkiem przedsiębiorstw spowoduje, że przychód dla Skarbu Państwa będzie większy. Powszechnie jest wiadomym, że zachodnie koncerny działające w Polsce często omijają podatek CIT, stosują różnego rodzaju optymalizacje podatkowe. Podatek przychodowy uniemożliwi takie sytuacje.
Korzyści z uproszenia podatków to nie tylko większe przychody Skarbu Państwa, to także mniejsze koszty. Odciąży to Państwo z utrzymania dziesiątek tysięcy urzędników pracujących przy tym bardzo skomplikowanym systemie. Definicje co jest kosztem, co nim nie jest, amortyzacje, księgowość memoriałowa zamiast kasowej, to wszystko przy podatku przychodowym jest zlikwidowane. Obecnie wiele energii wszyscy poświęcamy na wyjaśnienie pojęć, przeanalizowanie skomplikowanych i niejasnych przepisów i ich często odmiennych interpretacji. Proponowany system wszystko to wyeliminuje. Nie będzie przestrzeni na kombinowanie, nie będzie pomyłek. Jeden podatek w jednej wysokości dla wszystkich, płacony na koniec każdego miesiąca. Konsekwentnie egzekwowany. W razie niepłacenia szybko ściągany. Jestem przekonany, że jest to najlepsze panaceum na chorobę trawiącą polską gospodarkę, lek dla polskiej przedsiębiorczości.
W latach dziewięćdziesiątych w Polsce powszechnym był podatek obrotowy, pamiętam prostotę jego stosowania, łatwość rozliczania się fiskusem. Dlaczego upieramy się przy skomplikowanych rozwiązaniach, dlaczego nie może być prosto i klarownie?
Moje zdanie na temat podatku VAT jest również stanowcze. Nie ma żadnych zwolnień, żadnych innych stawek poza jedną dla wszystkich podmiotów i w ten sposób do minimum upraszczamy procedury vatowskie. Niweluje to kombinatorstwo i nieuczciwych graczy na rynku, wszyscy przedsiębiorcy zyskują równe szanse. Czysty, przejrzysty system podatkowy uprości prowadzenie firmy, będzie więc zachętą dla kolejnych przedsiębiorczych ludzi do założenia swojej działalności, którym łatwiej będzie przygotować biznesplan, oszacować poziom kosztów, obciążeń podatkowych i rentowność przedsiębiorstwa. A nowe firmy, to nowe miejsca pracy. Wszyscy na tym zyskamy.
Oczywiście w opozycji do pomysłu wprowadzenia podatku przychodowego i likwidacji CIT-u, będą stały niezwykle silne lobby doradców podatkowych i dużych koncernów zarabiających w Polsce oraz urzędnicy, którzy będą musieli przejść z budżetówki do przedsiębiorstw wytwarzających PKB. Ale najważniejsza jest logika w działaniu i dobro Państwa. Bogaty kraj, bo zamożni obywatele o dużej sile nabywczej napędzającej gospodarkę. I koło samo się nakręca. Uproszenie systemu podatkowego będzie służyło i Państwu i przedsiębiorcom, i pracownikom. Czas na zmiany.

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Marek Jakubiak

Polski przedsiębiorca konsekwentnie promujący polską historię i tradycyjne wartości. Wielki fan fenomenu husarii - najsłynniejszego polskiego rycerstwa, pomysłodawca i mecenas kampanii „Husaria przed Pałac” dążącej do postawienia warty husarskiej przed Pałacem Prezydenckim. Jego pasją jest pielęgnowanie tradycji polskiego piwowarstwa, prowadzi swój biznes wskrzeszając nieczynne browary, przywracając im równocześnie dawną godność. Stworzył największą grupę browarów regionalnych BRJ Sp. z o.o., w skład której wchodzą browary: Ciechan, Lwówek, Bojanowo, Tenczynek i Biskupiec.

Poseł Marek Jakubiak o polskiej polityce zagranicznej

Zacznijmy od siebie, zanim będziemy innym pomagać

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ograniczę się do wykorzystania minuty. Skoro pan minister lekceważy nas, to myślę, że nie ma co tutaj za długo się rozgadywać.

Pułapka płacy minimalnej

Zawsze zastanawiają mnie przywódcy związkowi, gdy w sporach z rządem domagają się podniesienia ustawowego progu płacy minimalnej, twierdząc przy tym, że to dla skuteczniejszej ochrony zatrudnionych. Jeszcze bardziej zastanawiają mnie „politycy-dobrodzieje”, licytujący się jeden przez drugiego na oczach publiki, który to z nich bardziej ów próg by podniósł. − Gdzie

Aż 70 projektów wpłynęło do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

Skok na wspólną kasę?

Na Budżet Obywatelski w 2016 roku przewidziano prawie 1,6 mln zł. W każdym z osiedli samorząd miejski zrealizuje ten projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów. Z kategorii ogólnomiejskiej zrealizowany zostanie najpopularniejszy projekt, a w przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na projekty osiedlowe, również kolejny. Patrząc na podział