Gwarancje dla młodzieży

Podziel się:
„Gwarancje dla młodzieży” to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży będąca częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Program ten jest skierowany do wszystkich młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, bez względu na to czy są oni zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie. Dlaczego? Pojawia się nowa kategoria osób, tj. NEET (not in employment, education and training), czyli młodzież, która się nie uczy, nie pracuje i nie dokształca.

„Gwarancje dla młodzieży” to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży będąca częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Program ten jest skierowany do wszystkich młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, bez względu na to czy są oni zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie. Dlaczego? Pojawia się nowa kategoria osób, tj. NEET (not in employment, education and training), czyli młodzież, która się nie uczy, nie pracuje i nie dokształca.

Wśród zarejestrowanych w urzędach pracy osób, w tej grupie wiekowej, ok. 9% stanowią osoby posiadające dyplom uczelni wyższej natomiast osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji to prawie 30%. Dodatkowo należy pamiętać, że pracodawcy zazwyczaj wymagają doświadczenia. Brak kwalifikacji oraz doświadczenia są głównymi powodami tak wysokiego bezrobocia wśród młodzieży.

W ramach programu, młodym osobom w ciągu 4 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy lub od dnia przystąpienia do projektu, zostaną przedstawione propozycje stażu, szkoleń lub innych form dokształcania, oferty pracy lub inne formy aktywizacji zawodowej. Pozwoli to na zdobycie niezbędnych doświadczeń lub na przekwalifikowanie pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo będzie można otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Przyjmie ono formę pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w przypadku tej formy wsparcia podniesiono granicę wieku do 29. roku życia). Młodzi bezrobotni mogą korzystać ze wsparcia urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia.

Prawdopodobnie jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zostaną ogłoszone konkursy na realizację projektów regionalnych w ramach tego programu. W konkursach będą mogły wziąć udział między innymi agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe oraz gminy i przedsiębiorcy.

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Jakub Gwoździk

Urodził się w 1979 roku. Absolwent I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2003 roku związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Szkolił urzędników samorządowych z możliwości pozyskiwania środków unijnych, kierował zespołem projektów ZPORR. Uczestniczył w realizacji wielu projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości. Posiada certyfikat zarządzania PRINCE2. Od 2007 roku kieruje pracami ciechanowskiej Fili WUP.

ISLAMISTA I MUZUŁMANIN

Szanowni Państwo, jest to mój pierwszy wpis w dziale „Opinii Ekspertów” i w związku z tym, że ostatnio namnożyło się ekspertów od spraw terroryzmu mającego swoje podłoże religijne chciałbym tylko skromnie poprosić tych ekspertów i wyjaśnić tym, którzy te eksperckie opinie czytają, żebyśmy zaprzestali żonglerki i traktowania jako synonimy dwóch słów: ISLAMISTA I

Poseł Marek Jakubiak o polskiej polityce zagranicznej

Zacznijmy od siebie, zanim będziemy innym pomagać

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ograniczę się do wykorzystania minuty. Skoro pan minister lekceważy nas, to myślę, że nie ma co tutaj za długo się rozgadywać.

EKONOMIA PO LUDZKU

STREFY DLA „SPECJALNYCH”

W naszych okolicach istnieją dwie specjalne strefy ekonomiczne. Ciechanów (razem z Mławą, Płońskiem, Ostrołęką) – jak od kilku lat widnieje w internecie − należy do Warmińsko-Mazurskiej SSE. Mieszkańcy raczej tego nie odczuwają – ponad połowa w ogóle o tym nie wie.