Gwarancje dla młodzieży

Podziel się:
„Gwarancje dla młodzieży” to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży będąca częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Program ten jest skierowany do wszystkich młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, bez względu na to czy są oni zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie. Dlaczego? Pojawia się nowa kategoria osób, tj. NEET (not in employment, education and training), czyli młodzież, która się nie uczy, nie pracuje i nie dokształca.

„Gwarancje dla młodzieży” to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży będąca częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Program ten jest skierowany do wszystkich młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, bez względu na to czy są oni zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie. Dlaczego? Pojawia się nowa kategoria osób, tj. NEET (not in employment, education and training), czyli młodzież, która się nie uczy, nie pracuje i nie dokształca.

Wśród zarejestrowanych w urzędach pracy osób, w tej grupie wiekowej, ok. 9% stanowią osoby posiadające dyplom uczelni wyższej natomiast osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji to prawie 30%. Dodatkowo należy pamiętać, że pracodawcy zazwyczaj wymagają doświadczenia. Brak kwalifikacji oraz doświadczenia są głównymi powodami tak wysokiego bezrobocia wśród młodzieży.

W ramach programu, młodym osobom w ciągu 4 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy lub od dnia przystąpienia do projektu, zostaną przedstawione propozycje stażu, szkoleń lub innych form dokształcania, oferty pracy lub inne formy aktywizacji zawodowej. Pozwoli to na zdobycie niezbędnych doświadczeń lub na przekwalifikowanie pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo będzie można otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Przyjmie ono formę pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w przypadku tej formy wsparcia podniesiono granicę wieku do 29. roku życia). Młodzi bezrobotni mogą korzystać ze wsparcia urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia.

Prawdopodobnie jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zostaną ogłoszone konkursy na realizację projektów regionalnych w ramach tego programu. W konkursach będą mogły wziąć udział między innymi agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe oraz gminy i przedsiębiorcy.

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Jakub Gwoździk

Urodził się w 1979 roku. Absolwent I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2003 roku związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Szkolił urzędników samorządowych z możliwości pozyskiwania środków unijnych, kierował zespołem projektów ZPORR. Uczestniczył w realizacji wielu projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości. Posiada certyfikat zarządzania PRINCE2. Od 2007 roku kieruje pracami ciechanowskiej Fili WUP.

Moje obrazy są prawdą…

Ważnym wydarzeniem artystycznym, i gratką dla miłośników sztuki, jest prezentowana obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie monograficzna wystawa Olga Boznańska (1865–1940). Wraz z kilkorgiem ciechanowskich twórców odwiedziłam ją parę dni temu i pragnę zachęcić innych do obejrzenia tej niezwykłej ekspozycji. Inspiracją do zaprezentowania twórczości tej jednej

Mieszkanie: kupuj z głową

W nowy rok setki polskich rodzin weszło z mocnym postanowieniem zakupu mieszkania. W ocenie ekspertów, uwaga wielu kupujących koncentruje się na elementach, które nie mają kluczowej roli w obniżaniu ryzyka. Dla większości ludzi jest to najpoważniejszy zakup w życiu. Często długo wyczekiwany i jednocześnie wiążący się z wieloma wyrzeczeniami. Niestety brakuje trzeźwego

To, czego Polska potrzebuje, to mądre obywatelskie veto

By było normalnie, trzeba uzupełnić system podejmowania decyzji w państwie. Polska potrzebuje przywrócenia podmiotowości obywatelom w wymiarze ustrojowym. Siła mandatu poselskiego powinna zależeć od frekwencji w wyborach. Sejm wybrany przez 40 % uprawnionych do głosowania ma przecież słaby mandat społeczny, a mimo to jest reprezentacją całego narodu. Społeczeństwo powinno