Najistotniejszą zmianą w nowym systemie jest całkowita likwidacja podatków dochodowych – PIT-u i CIT-u

Nowy ciekawy system podatkowy

Podziel się:
Od lat mówi się o potrzebie gruntownej reformy obecnego systemu podatkowego. Przez wiele środowisk ekonomicznych – w tym przedsiębiorców oraz przez większość zwykłych ludzi – jest on uważany za skomplikowany, wymagający permanentnego angażowania kadr z odpowiednim wykształceniem z zakresu rachunkowości, a na dodatek niestabilny, uznaniowy i kosztowny.

Od lat mówi się o potrzebie gruntownej reformy obecnego systemu podatkowego. Przez wiele środowisk ekonomicznych – w tym przedsiębiorców oraz przez większość zwykłych ludzi – jest on uważany za skomplikowany, wymagający permanentnego angażowania kadr z odpowiednim wykształceniem z zakresu rachunkowości, a na dodatek niestabilny, uznaniowy i kosztowny.

Jak słusznie zauważył, żyjący na przełomie XVIII i XIX. wieku, wybitny myśliciel Jean-Baptiste Say – „nie ma dobrych podatków – są jedynie bardziej lub mniej złe”. Jednak te źle obmyślane nie tylko nie przysparzają pieniędzy państwowej kasie, ale także hamują rozwój gospodarki i niepotrzebnie utrudniają życie obywatelom.

Przygotowany nowy system podatkowy dla Polski, zawierający wreszcie oczekiwane zmiany, ma osiągnąć następujące cele:

1) ożywienie gospodarcze,

2) możliwie najdalej posunięte uproszczenie rozliczania zobowiązań podatkowych bez uszczuplania dotychczasowych wpływów do budżetu państwa,

3) obniżenie kosztów funkcjonowania fiskusa (dotychczasowa różnorodność podatków, ich stawek, ulg i odliczeń pociągała za sobą konieczność ciągłej rozbudowy aparatu kontroli i egzekwowania danin),

4) urealnienie uczestnictwa dużych podmiotów w płaceniu podatków (aktualnie przeszło 60 % takich firm wykazuje straty i w ten sposób unika płacenia CIT-u, niemała część ma także swoje centrale zarejestrowane poza granicami kraju, wpływy z CIT stanowią ok. 5% dochodów budżetowych),

5) uwolnienie przeciętnego obywatela od nadmiernej i często absurdalnej inwigilacji jego aktywności osobistej ze strony ZUS-u i kontroli skarbowej.

Bez PIT-u i CIT-u…

Najistotniejszą zmianą w nowym systemie jest całkowita likwidacja podatków dochodowych – PIT-u i CIT-u. Podatki te, relatywnie najbardziej kosztowne w ściąganiu, w

istocie nie mają ekonomicznego uzasadnienia. CIT, obejmujący firmy mające osobowość prawną, absorbuje uwagę przedsiębiorców na oficjalnym wykazywaniu strat, pozwalających go uniknąć. A przecież w biznesie naturalne powinno być dążenie do wyeksponowania osobistego sukcesu.

Z kolei podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – zwłaszcza w swej progresywnej postaci – jest swoistym „karaniem” za aktywność zawodową (więcej pracując – więcej oddasz państwu!). Jak podają badania, istnieje bezpośredni związek pomiędzy opodatkowaniem pracy ludzi młodych a późnym zakładaniem rodzin i spadkiem dzietności w kraju. Wydaje się, że PIT najlepiej służy jedynie politykom w kampaniach wyborczych, dając możliwość manipulowania obietnicami ulg, wyższych „progów” i niższych stawek – swego rodzaju szantażu społecznego.

Będzie prościej…

Po planowanych zmianach firmy prowadzące pełną rachunkowość będą opłacały:

– 1-procentowy podatek od przychodu (Tyle dotychczas maksymalnie stanowiły efektywne wpłaty CIT w stosunku do przychodów tych firm, latami ukrywających faktyczny dochód. Podatek przychodowy jest łatwiejszy zarówno do ściągnięcia, jak też do rozliczenia),

– podatek od wartości posiadanego kapitału w stawce 2 promile miesięcznie (2,4 % rocznie),

– VAT na zasadach ogólnych, lecz w jednolitej stawce 20% dla wszystkich towarów i usług (Obniżona, lecz zarazem ujednolicona stawka nie tylko ożywi zbyt produktów, ale pozwoli także utrzymać dotychczasowe wpływy do budżetu, rekompensując przy okazji proponowane obniżenie obciążeń pracy).

Firmy mniejsze, nieposiadające osobowości prawnej, zostaną objęte VAT-em zryczałtowanym, w jednakowej dla wszystkich kwocie 900 zł miesięcznie, lecz bez możliwości odliczeń tego podatku za poczynione zakupy – w przeciwieństwie do opisanych wyżej spółek kapitałowych. W zamian jednak będzie on jednocześnie łączył w sobie wcześniejsze daniny na ubezpieczenie społeczne właścicieli firm oraz wykluczał uciążliwe prowadzenie jakichkolwiek ewidencji podatkowych.

Wolni od „zusów, krusów i skarbówki”…

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, bez względu na swoją formę prawną, będą odprowadzały 25-procentowy podatek od ogólnej sumy wypłacanych wynagrodzeń (podatek od Funduszu Wynagrodzeń), zastępujący dotychczasowe indywidualne rozliczanie każdego pracującego z PIT-u i ubezpieczenia. Dzięki temu osoby świadczące pracę będą od tej pory niemal anonimowe dla fiskusa. Wiąże się to m.in. z wprowadzeniem jednolitej „emerytury obywatelskiej”, finansowanej wprost z budżetu państwa bez dzielenia ludzi na „tych na krusie i tych na zusie”. Podobny system, zwany zaopatrzeniowym, od dawna działa z powodzeniem w Danii i Kanadzie, a szczątkowo także u nas w stosunku do sędziów, prokuratorów i mundurowych.

Akcyza pozostanie na dotychczasowych zasadach, jednak ze zrównanymi stawkami na towary o podobnych właściwościach.

Pozostaje już tylko ujawnić, od kiedy ów system wchodzi w życie. Ups… w tym momencie dotarło do mnie, że zapomniałem na początku podać, kto jest jego autorem. Nie jest to bynajmniej żaden żart prima-aprilisowy. Nieprawdą jest tylko, iż system jest „nowy”, bo został opracowany przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha już w 1996 roku, a od tamtego czasu zaledwie nieznacznie aktualizowany. Mimo, iż niewątpliwie jest w stanie dać gospodarce potężny impuls pro-rozwojowy, przyspieszyć zbilansowanie budżetu i zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa – niestety nie wzbudził większego zainteresowania żadnej z kolejnych ekip sprawujących władzę. Jak twierdzi prezydent C.A.S. – prof. Robert Gwiazdowski – na przeszkodzie stoi głównie brak wyobraźni i sztywny schemat myślenia decydentów, że zastany system podatkowy musi być taki, jaki jest.

Tomasz J. Ulatowski

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Tomasz Ulatowski

Tomasz Janusz Ulatowski – inżynier, ekonomista, zwolennik „austriackiej szkoły ekonomii”, bezpartyjny wolnościowiec, niezależny publicysta i bloger − współpracował z prasą ogólnopolską i lokalną północnego Mazowsza, obecnie publikuje m.in. na portalach: prokapitalizm.pl, prawica.net, neon24.pl, prowadzi własną stronę autorską: e-ulatowski.pl, jest szefem Ciechanowskiego Klubu Tygodnika „Najwyższy Czas!”, koordynatorem klubu austriackiej szkoły ekonomii przy Instytucie Ludwiga von Misesa.

Mieszkanie: kupuj z głową

W nowy rok setki polskich rodzin weszło z mocnym postanowieniem zakupu mieszkania. W ocenie ekspertów, uwaga wielu kupujących koncentruje się na elementach, które nie mają kluczowej roli w obniżaniu ryzyka. Dla większości ludzi jest to najpoważniejszy zakup w życiu. Często długo wyczekiwany i jednocześnie wiążący się z wieloma wyrzeczeniami. Niestety brakuje trzeźwego

Teresa Kaczorowska

Czwarty rok spotkań w Galerii

  Pragnę dziś wspomnieć o XV Spotkaniu z Książką w Galerii, które odbyło się w czwartek, 5 lutego 2015 r., w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej. O jubileuszowym spotkaniu, które rozpoczęło czwarty rok tego coraz bardziej popularnego cyklu – i to mocnym akcentem. PCKiSz zaprosiło bowiem Marcina Wolskiego z Warszawy – znanego

Gwarancje dla młodzieży

„Gwarancje dla młodzieży” to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży będąca częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Program ten jest skierowany do wszystkich młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, bez względu na to czy są oni zarejestrowani w urzędzie pracy, czy też nie. Dlaczego?