Rok Teatru, Jana Pawła II, jubileusze…

Podziel się:
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (26 stycznia) zaprezentowałam radnym i zarządowi powiatu ofertę kulturalną Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej na 2015 rok. Postanowiłam i czytelnikom „Tygodnika Ilustrowanego” nakreślić krótko co będzie się u nas działo w nowym roku.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (26 stycznia) zaprezentowałam radnym i zarządowi powiatu ofertę kulturalną Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej na 2015 rok. Postanowiłam i czytelnikom „Tygodnika Ilustrowanego” nakreślić krótko co będzie się u nas działo w nowym roku.

Polska będzie w br. obchodzić Rok Teatru – planujemy więc i w PCKiSz spektakle teatralne, przynajmniej raz w miesiącu. Już 12 lutego zapraszam na monodram „Belfer” belgijskiego dramaturga J.P. Dopagne’a, w mistrzowskim wykonaniu Wojciecha Pszoniaka, a 22 lutego – na premierę sztuki „Kartoteka” T. Różewicza, w wykonaniu młodzieżowego Teatru „Rozmyty Kontrast” (w 3. rocznicę powstania tego teatru w PCKiSz). Ponadto planujemy emitować w naszym Kinie coraz bardziej popularne retransmisje znanych spektakli z największych scen świata (Teatru Narodowego w Londynie, Bolszoj w Moskwie, Metropolitan Opera w Nowym Jorku).

Rok 2015 będzie też Rokiem Jana Pawła II – zamierzamy więc zorganizować kilka zdarzeń artystycznych pod tym kątem. Chcemy przypomnieć JP II jako człowieka kultury i sztuki – poprzez jego poezję, dramaty, eseje, także utwory o nim (filmy, muzyka) – gdyż poza tym, że przez 27 lat był papieżem i został świętym, ten wybitny Polak był świetnym poetą, aktorem, dramatopisarzem, eseistą, krytykiem teatralnym, filozofem.

Czekają nas też trzy jubileusze: 30-lecie LZA „Ciechanów” (30 maja), 20-lecie Teatru Makata (w sierpniu podczas Festiwalu Teatralnego Dionizje) oraz 20-lecie Ciechanowskiej Jesieni Poezji (7-8 X. 2015).

Ponadto planujemy wiele innych ciekawych zajęć, zdarzeń i przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki oraz polskiego dziedzictwa narodowego. Nadal będziemy prowadzić szeroką edukację kulturalną, organizować wiele imprez (własnych i wspólnych z innymi podmiotami). No i oczywiście będzie funkcjonować Kino Łydynia, dwie kawiarnie: Artystyczna (pełni rolę drugiej sceny) i kinowa „Kultura” (z dobrą kawą, popcornem, prasą, książkami, dziełami sztuki). Nadal też będziemy prowadzić własną działalność wydawniczą (Informatory miesięczne, katalogi, plakaty, ulotki, zaproszenia).

Edukację w dziedzinie kultury – a korzysta z niej obecnie prawie tysiąc osób tygodniowo, głównie młodych (poza kinem) – będziemy realizować poprzez zajęcia teatralne, taneczne, sztuki plastyczne, muzyczne, wokalne, literackie, działalność filmową. Warto to nieco uszczegółowić…

Po głośnym wyprowadzeniu się Teatru Exodus, w PCKiSz działają cztery nowe teatry: dla dzieci „Klapsik”, dla młodzieży – „Rozmyty Kontrast” i dla dorosłych – Teatr Alternatywy 5. Od niespełna rok działa też nowy Teatr Tańca „Fakt”. Do tego dochodzi działające od 3 lat Koło Recytatorskie.

Z kolei zajęcia taneczne prowadzi LZA „Ciechanów”, wraz z przyjętymi drugi rok „oldboyami” (folk), zespoły: „Funny”, „Impossible” i Break Dance (taniec nowoczesny), a taniec dla dzieci – „Rewia dziecięca”. Przybyła też nowa grupa – FreeStyle Football.

Nadal rozwijać się będą sztuki plastyczne. Działa dobrze Koło Plastyczne „Paleta” prowadzone przez Marię Mazanowską (20 młodych osób, w dwóch grupach). Chcemy rozszerzyć ofertę o zajęcia plastyczne przed południem, dla przedszkoli i szkół powiatu ciechanowskiego (dzięki współpracy z Marzanną Bielawską). Warsztaty plastyczne dla dorosłych będzie w tym roku prowadzić także malarz Stanisław Osiecki.

Rolę edukacyjną spełnia też nasza szeroka działalność wystawiennicza. Wystawy sztuki współczesnej zmieniamy co miesiąc, wernisaże odbywają się z udziałem artystów, szczególnie w Galerii im. Bolesława Biegasa (dla artystów profesjonalnych, na parterze). Dla amatorów i uczniów działa u nas Galeria „Na Pięterku” im. Z. Szczepankowskiego (na I piętrze).
Ponadto wystawy odbywają się w Kawiarni Artystycznej (poplenerowe, organizacji pozarządowych, także z innych miast), w holu na parterze oraz przed budynkiem PCKiSz (np. wiosenne marzanny, ekspozycje z IPN). W sumie w 2014 r. mieliśmy 33 wystawy, w br. będzie ich z pewnością nie mniej. Organizujemy również w ciągu roku kilka konkursów plastycznych dla szkół z powiatu ciechanowskiego – one też spełniają rolę edukacyjną, zwłaszcza, że ich plon prezentujemy potem w PCKiSz na wystawach (np. teraz mamy Anioły, szopki, kartki Bożonarodzeniowe).

Prowadzimy również edukację muzyczną i wokalną (Studium Piosenki Grzegorza Chodkiewicza, Kapela LZA „Ciechanów” Jerzego Szpojankowskiego, cztery zespoły muzyczne, prowadzimy lekcje gitary); edukację literacką (poprzez cykliczne imprezy literackie, biesiady poetyckie, warsztaty, spotkania autorskie, Zaduszki poetyckie, XXVII Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Opina”, czy już czwarty rok organizowane Spotkania z Książką w Galerii – najbliższe z Marcinem Wolskim, 5 lutego br); edukację filmową – poprzez Dyskusyjny Klub Filmowy (w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, połączony z omawianiem filmu, dyskusją, w br. ma prowadzić Marek Żbikowski z „TC”), Edukacyjną Akademię Filmową, seanse filmowe w kinie Łydynia (6 dni w tygodniu).

Poza edukacją zorganizujemy w 2015 roku wiele imprez kulturalnych: koncertów (m.in. z okazji świąt narodowych, np. 1 marca zapraszamy na koncert dla żołnierzy wyklętych zespołu Contra Mundum), konkursów (jest ich prawie 20 rocznie, głównie dla ludzi młodych: piosenki dziecięcej, młodzieżowej, angielskiej, o zdrowiu; konkursów recytatorskich, plastycznych, wiedzy o regionie, teatrów amatorskich, poezji, itp.), spektakli, spotkań, festiwali (najważniejsze to międzynarodowe: Kupalnocka, Dionizje, Ciechanowska Jesień Poezji). W tym roku będziemy kontynuować gamę nowych imprez w plenerze – Letni koncert „Chopin nad Łydynią”, Wianki w Noc Świętojańską, Narodowe czytanie (prezydent B. Komorowski ogłosił w br. czytanie w całej Polsce „Lalki” Bolesława Prusa). W plenerze (przed PCKiSz) planujemy też kilka koncertów w ramach Ciechanowskiej Sceny Muzycznej, festynów, może uda się nam zorganizować też Kino pod Gwiazdami (złożyliśmy po raz drugi wniosek do PISF).
Wiele imprez organizujemy z organizacjami pozarządowymi, grupami artystycznymi, samorządami, szkołami, instytucjami, i to nie tylko z pow. ciechanowskiego, bo PCKiSz współpracuje z ośrodkami kultury z Płońska, Przasnysza, Mławy, Łochowa. Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie.

W PCKiSz istnieją też Klub Seniora, Klub Filatelistyczny, Broadway Jazz. Trzeci rok działa z powodzeniem Akademia Fitness, prowadząca różne formy zajęć rekreacyjnych.

Odbudowujemy powoli markę naszego Kina Łydynia. Nie jest to łatwe, bo np. Rocznik statystyczny podał, że w 2012 r. Kino w Ciechanowie zajęło pod względem frekwencji ostatnie miejsce wśród byłych miast wojewódzkich na Mazowszu (350/1000 mieszkańców). Jednak obecnie sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Bo właśnie w 2012 r., w pierwszym roku kierowania przez mnie PCKiSz, przeprowadziliśmy modernizację i cyfryzację kina, z systemem 3D i 2D. Zapewniliśmy dzięki temu widzom wysoką jakość dźwięku i obrazu, gramy filmy nowe, w tym liczne premiery, a ponadto dzięki zapraszaniu w nasze progi ludzi Kina, ciekawe spotkania z reżyserami i aktorami (w 2015 r. planujemy raz w miesiącu), ekspozycje związane z filmem, prelekcje, seanse studyjne, filmowe cykle tematyczne (w Kawiarni Artystycznej), czy wystawy związane z filmem – zaczynają już procentować. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba widzów zdecydowanie się zwiększyła: w 2012 roku było 15 900 tysięcy widzów, w 2013- prawie 25 tysięcy, w 2014 – prawie 35 tys. Liczba widzów rośnie więc rocznie o 10 tysięcy widzów, co jest niezłym wynikiem. Cieszy mnie, że ciechanowianie znowu zaczynają chodzić do Kina…. Cały czas staramy się zapewnić ciekawy repertuar, dobrą informację – w Internecie, w mediach, na naszej www.pckisz.pl, czy w naszym „Informatorze Kulturalnym”. Frekwencji sprzyja także otwarta 2,5 roku temu, lubiana kawiarenka kinowa (z najlepszą w mieście kawą i popcornem), coraz ładniejszy wygląd budynku PCKiSz (remonty trwają od 2012 roku), ciepła atmosfera, oprawa (nowe oświetlenie hollu, wystawy), większy porządek.

Wiemy, że z naszej oferty korzystają głównie mieszkańcy Ciechanowa. Mamy więc nadzieję, że po ostatnich wyborach samorządowych poprawi się nasza współpraca z władzami miasta i w 2015 r. odbiorców kultury będzie jeszcze więcej. Zapraszam wszystkich w progi PCKiSz, przy ulicy Strażackiej 5. Zawsze cieszymy się, gdy nasza wytężona praca, w tym bardzo często w święta i dni wolne od pracy, owocuje zainteresowaniem i frekwencją!

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Teresa Kaczorowska

Dziennikarka, prozaik i poetka, dr nauk humanistycznych. Autorka kilkunastu książek, wielu artykułów prasowych i publikacji naukowych. Redaktor rocznika „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, wydawanych od 1999 r. przez Związek Literatów na Mazowszu (jest jego prezesem). Animatorka kultury. Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (od 5.X.2011). Uhonorowana licznymi nagrodami w Polsce i zagranicą, ostatnio Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010), Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014).

Człowiek Wolności 2014

Wyróżnienie dla filmowca

Pochodzący z podciechanowskiego Sońska Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, scenarzysta, fotografik, dziennikarz, wydawca lokalnego tygodnika „Czas Ciechanowa” otrzymał wyróżnienie w konkursie „Człowiek Wolności 2014” tygodnika „wSieci” – za „szereg filmów i produkcji poświęconych Żołnierzom Niezłomnym i historii Polski”. Tytuł „Człowieka Wolności 2014”

Film

„Historia Roja” wchodzi na ekrany

Dzisiaj (piątek, 4 marca) wchodzi do kin w całej Polsce długo oczekiwany film Jerzego Zalewskiego - „Historia Roja” - opowiadający o losach żołnierzy antykomunistycznej, niepodległościowej partyzantki walczących na północnym Mazowszu i jednego z najsłynniejszych jej dowódców – Mieczysława Dziemieszkiewicza – ps. Rój.

Jak w galeriach europejskich

Malarstwo Krzysztofa Sowińskiego

Takiej wystawy malarstwa już dawno w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie nie było. Dwa piętra zajęły obrazy Krzysztofa Sowińskiego. Autor zgromadził tu 103 swoich prac olejnych, w tym większość niezwykle ciekawych kopii.