Rok Teatru, Jana Pawła II, jubileusze…

Podziel się:
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (26 stycznia) zaprezentowałam radnym i zarządowi powiatu ofertę kulturalną Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej na 2015 rok. Postanowiłam i czytelnikom „Tygodnika Ilustrowanego” nakreślić krótko co będzie się u nas działo w nowym roku.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (26 stycznia) zaprezentowałam radnym i zarządowi powiatu ofertę kulturalną Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej na 2015 rok. Postanowiłam i czytelnikom „Tygodnika Ilustrowanego” nakreślić krótko co będzie się u nas działo w nowym roku.

Polska będzie w br. obchodzić Rok Teatru – planujemy więc i w PCKiSz spektakle teatralne, przynajmniej raz w miesiącu. Już 12 lutego zapraszam na monodram „Belfer” belgijskiego dramaturga J.P. Dopagne’a, w mistrzowskim wykonaniu Wojciecha Pszoniaka, a 22 lutego – na premierę sztuki „Kartoteka” T. Różewicza, w wykonaniu młodzieżowego Teatru „Rozmyty Kontrast” (w 3. rocznicę powstania tego teatru w PCKiSz). Ponadto planujemy emitować w naszym Kinie coraz bardziej popularne retransmisje znanych spektakli z największych scen świata (Teatru Narodowego w Londynie, Bolszoj w Moskwie, Metropolitan Opera w Nowym Jorku).

Rok 2015 będzie też Rokiem Jana Pawła II – zamierzamy więc zorganizować kilka zdarzeń artystycznych pod tym kątem. Chcemy przypomnieć JP II jako człowieka kultury i sztuki – poprzez jego poezję, dramaty, eseje, także utwory o nim (filmy, muzyka) – gdyż poza tym, że przez 27 lat był papieżem i został świętym, ten wybitny Polak był świetnym poetą, aktorem, dramatopisarzem, eseistą, krytykiem teatralnym, filozofem.

Czekają nas też trzy jubileusze: 30-lecie LZA „Ciechanów” (30 maja), 20-lecie Teatru Makata (w sierpniu podczas Festiwalu Teatralnego Dionizje) oraz 20-lecie Ciechanowskiej Jesieni Poezji (7-8 X. 2015).

Ponadto planujemy wiele innych ciekawych zajęć, zdarzeń i przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki oraz polskiego dziedzictwa narodowego. Nadal będziemy prowadzić szeroką edukację kulturalną, organizować wiele imprez (własnych i wspólnych z innymi podmiotami). No i oczywiście będzie funkcjonować Kino Łydynia, dwie kawiarnie: Artystyczna (pełni rolę drugiej sceny) i kinowa „Kultura” (z dobrą kawą, popcornem, prasą, książkami, dziełami sztuki). Nadal też będziemy prowadzić własną działalność wydawniczą (Informatory miesięczne, katalogi, plakaty, ulotki, zaproszenia).

Edukację w dziedzinie kultury – a korzysta z niej obecnie prawie tysiąc osób tygodniowo, głównie młodych (poza kinem) – będziemy realizować poprzez zajęcia teatralne, taneczne, sztuki plastyczne, muzyczne, wokalne, literackie, działalność filmową. Warto to nieco uszczegółowić…

Po głośnym wyprowadzeniu się Teatru Exodus, w PCKiSz działają cztery nowe teatry: dla dzieci „Klapsik”, dla młodzieży – „Rozmyty Kontrast” i dla dorosłych – Teatr Alternatywy 5. Od niespełna rok działa też nowy Teatr Tańca „Fakt”. Do tego dochodzi działające od 3 lat Koło Recytatorskie.

Z kolei zajęcia taneczne prowadzi LZA „Ciechanów”, wraz z przyjętymi drugi rok „oldboyami” (folk), zespoły: „Funny”, „Impossible” i Break Dance (taniec nowoczesny), a taniec dla dzieci – „Rewia dziecięca”. Przybyła też nowa grupa – FreeStyle Football.

Nadal rozwijać się będą sztuki plastyczne. Działa dobrze Koło Plastyczne „Paleta” prowadzone przez Marię Mazanowską (20 młodych osób, w dwóch grupach). Chcemy rozszerzyć ofertę o zajęcia plastyczne przed południem, dla przedszkoli i szkół powiatu ciechanowskiego (dzięki współpracy z Marzanną Bielawską). Warsztaty plastyczne dla dorosłych będzie w tym roku prowadzić także malarz Stanisław Osiecki.

Rolę edukacyjną spełnia też nasza szeroka działalność wystawiennicza. Wystawy sztuki współczesnej zmieniamy co miesiąc, wernisaże odbywają się z udziałem artystów, szczególnie w Galerii im. Bolesława Biegasa (dla artystów profesjonalnych, na parterze). Dla amatorów i uczniów działa u nas Galeria „Na Pięterku” im. Z. Szczepankowskiego (na I piętrze).
Ponadto wystawy odbywają się w Kawiarni Artystycznej (poplenerowe, organizacji pozarządowych, także z innych miast), w holu na parterze oraz przed budynkiem PCKiSz (np. wiosenne marzanny, ekspozycje z IPN). W sumie w 2014 r. mieliśmy 33 wystawy, w br. będzie ich z pewnością nie mniej. Organizujemy również w ciągu roku kilka konkursów plastycznych dla szkół z powiatu ciechanowskiego – one też spełniają rolę edukacyjną, zwłaszcza, że ich plon prezentujemy potem w PCKiSz na wystawach (np. teraz mamy Anioły, szopki, kartki Bożonarodzeniowe).

Prowadzimy również edukację muzyczną i wokalną (Studium Piosenki Grzegorza Chodkiewicza, Kapela LZA „Ciechanów” Jerzego Szpojankowskiego, cztery zespoły muzyczne, prowadzimy lekcje gitary); edukację literacką (poprzez cykliczne imprezy literackie, biesiady poetyckie, warsztaty, spotkania autorskie, Zaduszki poetyckie, XXVII Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Opina”, czy już czwarty rok organizowane Spotkania z Książką w Galerii – najbliższe z Marcinem Wolskim, 5 lutego br); edukację filmową – poprzez Dyskusyjny Klub Filmowy (w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, połączony z omawianiem filmu, dyskusją, w br. ma prowadzić Marek Żbikowski z „TC”), Edukacyjną Akademię Filmową, seanse filmowe w kinie Łydynia (6 dni w tygodniu).

Poza edukacją zorganizujemy w 2015 roku wiele imprez kulturalnych: koncertów (m.in. z okazji świąt narodowych, np. 1 marca zapraszamy na koncert dla żołnierzy wyklętych zespołu Contra Mundum), konkursów (jest ich prawie 20 rocznie, głównie dla ludzi młodych: piosenki dziecięcej, młodzieżowej, angielskiej, o zdrowiu; konkursów recytatorskich, plastycznych, wiedzy o regionie, teatrów amatorskich, poezji, itp.), spektakli, spotkań, festiwali (najważniejsze to międzynarodowe: Kupalnocka, Dionizje, Ciechanowska Jesień Poezji). W tym roku będziemy kontynuować gamę nowych imprez w plenerze – Letni koncert „Chopin nad Łydynią”, Wianki w Noc Świętojańską, Narodowe czytanie (prezydent B. Komorowski ogłosił w br. czytanie w całej Polsce „Lalki” Bolesława Prusa). W plenerze (przed PCKiSz) planujemy też kilka koncertów w ramach Ciechanowskiej Sceny Muzycznej, festynów, może uda się nam zorganizować też Kino pod Gwiazdami (złożyliśmy po raz drugi wniosek do PISF).
Wiele imprez organizujemy z organizacjami pozarządowymi, grupami artystycznymi, samorządami, szkołami, instytucjami, i to nie tylko z pow. ciechanowskiego, bo PCKiSz współpracuje z ośrodkami kultury z Płońska, Przasnysza, Mławy, Łochowa. Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie.

W PCKiSz istnieją też Klub Seniora, Klub Filatelistyczny, Broadway Jazz. Trzeci rok działa z powodzeniem Akademia Fitness, prowadząca różne formy zajęć rekreacyjnych.

Odbudowujemy powoli markę naszego Kina Łydynia. Nie jest to łatwe, bo np. Rocznik statystyczny podał, że w 2012 r. Kino w Ciechanowie zajęło pod względem frekwencji ostatnie miejsce wśród byłych miast wojewódzkich na Mazowszu (350/1000 mieszkańców). Jednak obecnie sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Bo właśnie w 2012 r., w pierwszym roku kierowania przez mnie PCKiSz, przeprowadziliśmy modernizację i cyfryzację kina, z systemem 3D i 2D. Zapewniliśmy dzięki temu widzom wysoką jakość dźwięku i obrazu, gramy filmy nowe, w tym liczne premiery, a ponadto dzięki zapraszaniu w nasze progi ludzi Kina, ciekawe spotkania z reżyserami i aktorami (w 2015 r. planujemy raz w miesiącu), ekspozycje związane z filmem, prelekcje, seanse studyjne, filmowe cykle tematyczne (w Kawiarni Artystycznej), czy wystawy związane z filmem – zaczynają już procentować. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba widzów zdecydowanie się zwiększyła: w 2012 roku było 15 900 tysięcy widzów, w 2013- prawie 25 tysięcy, w 2014 – prawie 35 tys. Liczba widzów rośnie więc rocznie o 10 tysięcy widzów, co jest niezłym wynikiem. Cieszy mnie, że ciechanowianie znowu zaczynają chodzić do Kina…. Cały czas staramy się zapewnić ciekawy repertuar, dobrą informację – w Internecie, w mediach, na naszej www.pckisz.pl, czy w naszym „Informatorze Kulturalnym”. Frekwencji sprzyja także otwarta 2,5 roku temu, lubiana kawiarenka kinowa (z najlepszą w mieście kawą i popcornem), coraz ładniejszy wygląd budynku PCKiSz (remonty trwają od 2012 roku), ciepła atmosfera, oprawa (nowe oświetlenie hollu, wystawy), większy porządek.

Wiemy, że z naszej oferty korzystają głównie mieszkańcy Ciechanowa. Mamy więc nadzieję, że po ostatnich wyborach samorządowych poprawi się nasza współpraca z władzami miasta i w 2015 r. odbiorców kultury będzie jeszcze więcej. Zapraszam wszystkich w progi PCKiSz, przy ulicy Strażackiej 5. Zawsze cieszymy się, gdy nasza wytężona praca, w tym bardzo często w święta i dni wolne od pracy, owocuje zainteresowaniem i frekwencją!

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Teresa Kaczorowska

Dziennikarka, prozaik i poetka, dr nauk humanistycznych. Autorka kilkunastu książek, wielu artykułów prasowych i publikacji naukowych. Redaktor rocznika „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, wydawanych od 1999 r. przez Związek Literatów na Mazowszu (jest jego prezesem). Animatorka kultury. Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (od 5.X.2011). Uhonorowana licznymi nagrodami w Polsce i zagranicą, ostatnio Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010), Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014).

Agata Nizińska przygotowuje się do nagrania płyty. Rozpoczęła też zdjęcia do filmu „Job 2”

Agata Nizińska pracuje nad materiałem na swoją debiutancką płytę, na którą napisze część tekstów. Z gitarzystą Piotrkiem „Rubensem” Rubikiem przygotowuje natomiast projekt akustyczny, który wykonywany będzie na żywo. Wokalistka nie zapomina też o aktorstwie, w grudniu rozpoczęła pracę na planie filmu „Job 2”, w którym zagra główną postać kobiecą.

Teresa Kaczorowska

Czwarty rok spotkań w Galerii

  Pragnę dziś wspomnieć o XV Spotkaniu z Książką w Galerii, które odbyło się w czwartek, 5 lutego 2015 r., w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej. O jubileuszowym spotkaniu, które rozpoczęło czwarty rok tego coraz bardziej popularnego cyklu – i to mocnym akcentem. PCKiSz zaprosiło bowiem Marcina Wolskiego z Warszawy – znanego

Wystawa w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio”

Plener malarski „Nasz Ciechanów”

Plenery malarskie organizowane są przez ciechanowskich twórców od lat. Jednak ostatni plener, zorganizowany przez ciechanowski oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich, w dniach od 3 do 9 sierpnia, był szczególny: po raz pierwszy poświęcony został wyłącznie miastu Ciechanów, a jego tytuł brzmi - „Nasz Ciechanów 2015”.