Aż 70 projektów wpłynęło do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

Skok na wspólną kasę?

Podziel się:
Na Budżet Obywatelski w 2016 roku przewidziano prawie 1,6 mln zł. W każdym z osiedli samorząd miejski zrealizuje ten projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów. Z kategorii ogólnomiejskiej zrealizowany zostanie najpopularniejszy projekt, a w przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na projekty osiedlowe, również kolejny. Patrząc na podział środków z punktu widzenia czysto matematycznego widać, że również trzeci pod względem liczby głosów projekt ogólnomiejski ma szansę na realizację.

Na Budżet Obywatelski w 2016 roku przewidziano prawie 1,6 mln zł. W każdym z osiedli samorząd miejski zrealizuje ten projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów. Z kategorii ogólnomiejskiej zrealizowany zostanie najpopularniejszy projekt, a w przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na projekty osiedlowe, również kolejny. Patrząc na podział środków z punktu widzenia czysto matematycznego widać, że również trzeci pod względem liczby głosów projekt ogólnomiejski ma szansę na realizację.

Do końca sierpnia zgłoszone projekty bada specjalnie powołana Komisja. Te, które spełnią wszystkie wymogi formalne, trafią na karty do głosowania.
– Projekty zgłaszane były w dwóch kategoriach – ogólnomiejskiej i osiedlowej. Wśród wszystkich 70 propozycji znalazły się zarówno projekty „miękkie”- społeczne, dotyczące organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, wydarzeń oraz „twarde” – związane z infrastrukturą, budową chodników, parkingów czy miejsc rekreacji. Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł, ogólnomiejskiego 200 tys. – wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów.
Komisja sprawdza projekty nie tylko pod względem formalno-prawnym. Komisja ocenia też tzw. realność ich wykonania. Podsumowania możemy się spodziewać we wrześniu. My zgłoszeniom do konkursu przyjrzeliśmy się już teraz. Zanim poddane zostaną pod głosowanie, które odbędzie się we wrześniu, i każdy mieszkaniec, który ukończył szesnasty rok życia, będzie mógł oddać głos.
Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński, mówi, że „tak duża liczba zgłoszonych projektów świadczy o tym, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.”
Już pobieżna analiza zgłoszonych projektów pokazuje jednak, że duża liczba zgłoszonych projektów nie ma wiele wspólnego z aktywnością samych „szarych” Ciechanowian.
Duża grupa projektów to powtarzające się wnioski różniące się jedynie nazwą osiedla, którego dotyczyć mają. Tak na budżet obywatelski spojrzał m.in. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio” chcący aktywizować mieszkańców osiedli w siedzibie Ośrodka czy też podczas kina plenerowego. Pojawiały się też projekty, które dobrze znamy z poprzednich edycji konkursów na realizację zadań publicznych. Niektóre z nich przewijają się od lat.
W tym roku jednak większość projektów łączy coś szczególnego. Koszty. Szacunkowe koszty realizacji sporej części pomysłów Ciechanowian oscylują zgodnie w granicy maksymalnej dla danego typu projektu. Mamy więc Biuro Obsługi Mieszkańców za ponad 90 000 zł, punkt porad prawnych za blisko 100 000 zł. Imprezę Sylwestrową za 170 000 zł. Dotacja dla MKS-u za 60 000 zł. Podobnie szacowany jest koszt szkolenia z administrowania budynkiem mieszkalnym dla osób w trudnej sytuacji finansowej (sic!). 12 osób może też „odkrywać sztukę” Koziczynianina Bolesława Biegasa za jedyne 100 000 zł.
To co odpycha od wielu z projektów to nieodparte wrażenie, że napisany jest on głównie po to by zapewnić honorarium grupie osób na czas realizacji tego projektu.
Gdy „odsiejemy” z tego gąszczu pomysłów mądrych i tych jeszcze mądrzejszych wszystkie te, które, już na pierwszy rzut oka, są jedynie tzw. skokiem na kasę, to pozostanie niewiele. Ale pozostaną też istne perełki. Mamy pomoc dla potrzebujących, dożywianie dzieci w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Pomoc dzieciom, które z uwagi na trudną sytuację jedzą za darmo ciepłe posiłki w szkole. Mamy realizację rzeczywistych potrzeb mieszkańców osiedla, poprzez budowę choćby konkretnego brakującego fragmentu chodnika, zatoki parkingowej czy oświetlenia. Nie zabrakło jednak i chodnika, którego nie zapewnił deweloper budując swój blok nazwany dumnie osiedlem, czy też placu zabaw dla takiego „osiedla”.
Cała nadzieja w rozsądku mieszkańców Ciechanów, którzy już dwa lata temu pokazali, że można na nich liczyć, gdy odpadły podczas głosowania projekty nie mające wiele wspólnego z aktywizacją mieszkańców czy wzbogacaniem życia kulturalnego.
Czy i tym razem miasto nie wesprze zastrzykiem naszych wspólnych pieniędzy tych inicjatyw, które na to nie zasługują? Okaże się po głosowaniu. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa pieniądze otrzyma ten, który będzie miał dostatecznie duże zaplecze głosujących. Nie ten pomysł, który zasługuje na realizację za publiczne pieniądze.
Pozostaje więc nadzieja, że inicjatywy godne realizacji, nawet jeśli nie wygrają w tym specyficznym konkursie, to zostaną przez prezydenta czy radnych dostrzeżone i doczekają się realizacji.
Nikt i nic nie zdejmie bowiem z prezydenta i rady miasta obowiązku realizacji zadań własnych jakie spoczywają na barkach gminy.

 

Lista wniosków do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Norbert Orłowski

Poseł Marek Jakubiak:

Czy nie łatwiej wspomagać nowe miejsca pracy bezpośrednio w zakładzie pracy?

(…)Kontrolerzy NIK-u ustalili, że programy specjalne dla bezrobotnych, zamiast być narzędziem wsparcia dla osób, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy, są traktowane przez powiatowe urzędy pracy jako sposób na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Do udziału w programach dobierają one przypadkowe osoby, często takie, które nawet

Rok Teatru, Jana Pawła II, jubileusze…

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (26 stycznia) zaprezentowałam radnym i zarządowi powiatu ofertę kulturalną Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej na 2015 rok. Postanowiłam i czytelnikom „Tygodnika Ilustrowanego” nakreślić krótko co będzie się u nas działo w nowym roku.

Poseł Marek Jakubiak o polskiej polityce zagranicznej

Zacznijmy od siebie, zanim będziemy innym pomagać

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ograniczę się do wykorzystania minuty. Skoro pan minister lekceważy nas, to myślę, że nie ma co tutaj za długo się rozgadywać.