Tracisz pracę za granicą?

Podziel się:
Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz końca roku to wzmożony napływ osób, które powracają do kraju z pracy za granicą. Osoby te bardzo często rejestrują się w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne a następnie składają wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Niejednokrotnie jednak osoby te mogłyby otrzymywać świadczenia dla osób bezrobotnych w kraju, w którym pracowały, ponieważ o świadczenia dla bezrobotnych należy wnioskować w państwie ostatniego zatrudnienia (wyjątkiem są pracownicy transgraniczni). Zwykle osoba pozostająca bez zatrudnienia ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych na takich samych zasadach co obywatele państwa, które to świadczenie wypłaca. Wysokość świadczenia może być uzależniona zarówno od stażu pracy jak i wysokości zarobków lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz końca roku to wzmożony napływ osób, które powracają do kraju z pracy za granicą. Osoby te bardzo często rejestrują się w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne a następnie składają wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Niejednokrotnie jednak osoby te mogłyby otrzymywać świadczenia dla osób bezrobotnych w kraju, w którym pracowały, ponieważ o świadczenia dla bezrobotnych należy wnioskować w państwie ostatniego zatrudnienia (wyjątkiem są pracownicy transgraniczni). Zwykle osoba pozostająca bez zatrudnienia ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych na takich samych zasadach co obywatele państwa, które to świadczenie wypłaca. Wysokość świadczenia może być uzależniona zarówno od stażu pracy jak i wysokości zarobków lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przed wyjazdem z kraju, w którym było ostatnie zatrudnienie należy zgłosić się do instytucji odpowiedzialnej za wypłacanie świadczeń dla bezrobotnych, aby dowiedzieć się czy i na jakich zasadach możliwe jest otrzymanie takiego świadczenia. Należy również pamiętać, że świadczenia z tytułu bezrobocia mogą być przez ograniczony czas (od trzech do maksymalnie sześciu miesięcy) eksportowane do kraju członkowskiego, w którym aktualnie się przebywa i poszukuje pracy.

Aby transfer świadczenia dla bezrobotnych był możliwy należy spełnić kilka warunków: – przez co najmniej cztery tygodnie od dnia uzyskania statusu bezrobotnego trzeba pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia, które jednak mogą skrócić ten okres i zezwolić na wcześniejsze opuszczenie kraju, – należy posiadać formularz U2 pozwalający na transfer świadczeń, – w ciągu siedmiu dni od wyjazdu trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju, w którym poszukuje się zatrudnienia. Wielu bezrobotnych nie znając powyższych warunków traci nabyte w kraju członkowskim uprawnienia do świadczeń. Zdarzają się również przypadki, że osoby bezrobotne świadomie rezygnują ze świadczeń ze względu na wspomniany wyżej okres karencji nie wiedząc, że może być on skrócony.

Więcej informacji na temat zabezpieczenia społecznego można uzyskać na stronach internetowych Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy oraz na stronie EURES.

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Jakub Gwoździk

Urodził się w 1979 roku. Absolwent I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2003 roku związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Szkolił urzędników samorządowych z możliwości pozyskiwania środków unijnych, kierował zespołem projektów ZPORR. Uczestniczył w realizacji wielu projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości. Posiada certyfikat zarządzania PRINCE2. Od 2007 roku kieruje pracami ciechanowskiej Fili WUP.

Kto wymyślił obozy koncentracyjne?

Przy okazji obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, znajomy przypomniał mi − oczywiście tak zupełnie na marginesie − że obozy koncentracyjne wcale nie są wynalazkiem niemieckich nazistów i to dopiero podczas II wojny.

EKONOMIA PO LUDZKU

Dlaczego rynek ma być wolny?

Parę lat temu, miałem okazję uczestniczyć jako obserwator w spotkaniu pewnego senatora z mieszkańcami. Spotkanie odbywało się w sali domu parafialnego, udostępnionej na tę okoliczność.

Rok Teatru, Jana Pawła II, jubileusze…

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (26 stycznia) zaprezentowałam radnym i zarządowi powiatu ofertę kulturalną Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej na 2015 rok. Postanowiłam i czytelnikom „Tygodnika Ilustrowanego” nakreślić krótko co będzie się u nas działo w nowym roku.