Warto zobaczyć…

Podziel się:
fot. Marek Zalewski

Dni Elektrorecyklingu, będące częścią kompleksowej i długofalowej kampanii ekologicznej „Włącz Eco Wyobraźnię” organizowane były na terenie trzech miast: Wrocławia, Krakowa i Warszawy. W ramach akcji podejmowanych jest wiele różnorodnych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i dorosłych, na temat racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej oraz utrwalenia właściwych nawyków w zakresie pozbywania się odpadów, inicjowane są działania bezpośrednio angażujące adresatów akcji w postaci konkursów dla dzieci i młodzieży (Gry Miejskie), wystaw edukacyjnych, prowokacji ekologicznych, happeningów, koncertów oraz edukacyjnych seansów kinowych. Szeroko dystrybuowane są także materiały informacyjne o tematyce ekologicznej. Ciesząca się dużą i wciąż rosnącą popularnością mieszkańców i mediów formuła Dni Elektrorecyklingu organizowana jest przy współpracy i pod patronatem prezydenta miasta lub instytucji wojewódzkich.

Prezentowana wystawa „Warszawskie Dni Elektrorecyklingu” to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla osób wrażliwych na stan środowiska naturalnego. Celem tej wystawy jest zmotywowanie Ciechanowian do prowadzenia selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Jak się okazuje, nadal nie każdy mieszkaniec Ciechanowa wie, że zgodnie z normami UE powinniśmy co roku zbierać 4-5 kg elektrośmieci na osobę. W naszym regionie ilości te są wciąż zdecydowanie niższe.

Skala problemu jest ogromna! Statystyki są alarmujące – każdy Polak urodzony w 2006 roku wytworzy w ciągu całego życia aż 4 tony elektroodpadów! A obliczono, że co roku ilość tego typu odpadów rośnie o 5% rocznie.

Wystawa prezentowana jest w holu na parterze Urzędu Miasta w Ciechanowie.

Zapraszam
Marek Zalewski

Podziel się:


Zdjęcie profilowe

Marek Zalewski

Urodzony 1953 roku w Ciechanowie. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim w 1980 roku. Pracuje w dziedzinie rzeźby i malarstwa oraz architektury wnętrz w Polsce, Szwajcarii, Francji, Węgrzech oraz Niemczech. Wystawiał swoje prace w Skandynawii, Włoszech, Belgii, Norwegii, Syrii, Francji i Niemczech oraz Szwajcarii. Uczestnik i organizator sympozjów rzeźbiarskich i ceramicznych, w drewnie, papierze odbywających się w Polsce i Europie.

Tracisz pracę za granicą?

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz końca roku to wzmożony napływ osób, które powracają do kraju z pracy za granicą. Osoby te bardzo często rejestrują się w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne a następnie składają wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Niejednokrotnie jednak osoby te mogłyby otrzymywać

Teresa Kaczorowska

Czwarty rok spotkań w Galerii

  Pragnę dziś wspomnieć o XV Spotkaniu z Książką w Galerii, które odbyło się w czwartek, 5 lutego 2015 r., w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej. O jubileuszowym spotkaniu, które rozpoczęło czwarty rok tego coraz bardziej popularnego cyklu – i to mocnym akcentem. PCKiSz zaprosiło bowiem Marcina Wolskiego z Warszawy – znanego

EKONOMIA PO LUDZKU

Dlaczego rynek ma być wolny?

Parę lat temu, miałem okazję uczestniczyć jako obserwator w spotkaniu pewnego senatora z mieszkańcami. Spotkanie odbywało się w sali domu parafialnego, udostępnionej na tę okoliczność.