Polityka prywatności

1. Gambrynus Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie (dalej jako Gambrynus), właściciel serwisu funkcjonującego pod adresem www.tygodnikilustrowany.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą użytkowników, dane osobowe.

2. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Gambrynus dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Gambrynus, w tym organizacji takich działań. Gambrynus informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Gambrynus. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do Gambrynus na piśmie lub osobiście.

3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 2 powyżej. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak konieczna do korzystania z serwisu w pełni.

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Gambrynus dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Gambrynus, a w szczególności w zakresie serwisu www.tygodnikilustrowany.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Gambrynus na odrębnych zasadach pod kątem serwisu www.tygodnikilustrowany.pl.

5. Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

6. Wykorzystywanie danych:

6.1 Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

6.2 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

6.3 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem/Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

7. Cookies:

7.1 Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera Użytkownika, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się serwis. Pozwala to rozpoznać Użytkownika, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebuje i czego szuka w serwisie. Pozwala to czynić serwis ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

7.2 Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisów. Użytkownik ma pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze. Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików cookies należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki cookie”. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producentów lub deweloperów oprogramowania:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
Google Chrome: http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/
Opera: http://www.opera.com/pl/computer/mac

7.3 Gambrynus nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.