Redakcja

Tygodnik Ilustrowany

ul. Kilińskiego 8
06-400 Ciechanów
T: 23 672 55 88
E: redakcja@brjmedia.pl

Wydawca

GAMBRYNUS Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 5
06-400 Ciechanów
T: 23 672 86 86