Radni Sejmiku Wojewódzkiego przyjęli aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji

Inteligentna specjalizacja Mazowsza

Podziel się:
http://www.ris.mazovia.pl/

– Mazowsze jest liderem innowacyjności w skali kraju – mówi marszałek Adam Struzik. – Jest jednak jeszcze sporo do zrobienia. W nowym RPO są znaczące środki na ten cel. Ponadto pracujemy nad tzw. inteligentnymi specjalizacjami, które dla mazowieckiej gospodarki mają szczególne znaczenie. Jeśli dobrze wykorzystamy potencjał naszego regionu, śmiało dogonimy regiony takie jak np. Brandenburgia, czy Saksonia-Anhalt.

Radni Sejmiku przyjęli aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji – dokumentu, który ukierunkowuje badania, rozwój firm i instytucji, a przez to rozwój całego Mazowsza. Aktualna wersja dokumentu zawiera już tzw. inteligentne specjalizacje regionu. A to element wymagany przez Komisję Europejską.

To podstawowy dokument dla wszystkich tych, którzy będą ubiegać się o środki unijne. Dotyczy to w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W nowym rozdaniu środków unijnych mocno akcentowane jest wykorzystywanie efektów badań w rozwoju firm i promocja innowacyjności.

Ważnym elementem RIS jest określenie inteligentnej specjalizacji regionu – obszarów działań, które warto wspierać, w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa. W przypadku zróżnicowanego Mazowsza są to obszary, procesy i technologie związane z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i wysoką jakością życia.

Zawarte w nim informacje są wskazówkami, na co władze Mazowsza będą kładły nacisk, by region mógł rozwijać się i konkurować z innymi regionami w Europie (obecnie Mazowsze jest liderem innowacyjności w Polsce, czyli na wsparcie będą mogły liczyć inwestycje wpisujące się w działania określone w RIS.
W opracowywaniu brane były pod uwagę priorytety wynikające ze Strategii Europy 2020: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Nadal głównym celem jest wzrost innowacyjności Mazowsza, dzięki któremu nastąpi przyspieszenie, wzrost i zwiększenie konkurencyjności regionu w skali UE.
Inteligentny rozwój to przede wszystkim innowacje, tworzenie społeczeństwa cyfrowego, zwiększenie atrakcyjności edukacji (z ułatwieniem dostępu do szkolnictwa także w innych krajach), wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

Bezpieczna żywność – Mazowsze jest jednym z czołowych producentów produktów spożywczych – od warzyw i owoców, przez nabiał, po produkty mięsne. Ta część mazowieckiej gospodarki jest jej jednym z głównych potencjałów. Szczególne znaczenie będą mieć przedsięwzięcia umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji.

Inteligentne systemy zarządzania – województwo, a szczególnie Warszawa z obszarem metropolitalnym to skupisko polskich i zagranicznych firm. Do prawidłowego ich działania niezbędne są rozwiązania infrastrukturalne i procesowe, które pozwoliłyby na wzrost automatyzacji. Oczekiwany jest także skuteczny monitoring procesów związanych z aktywnością gospodarczą, umożliwiający m.in. zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej oraz poprawę jakości życia, także w kontekście bezpieczeństwa ludzi.

Nowoczesne usługi dla biznesu – Mazowsze to znaczący rynek usług – finansowych, konsultingowych, logistycznych itp. Do ich rozwoju potrzebne są mechanizmy, które pozwoliłyby tworzyć usługi „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Wysoka jakość życia – największy region w kraju potrzebuje dobrych rozwiązań w sferze edukacji, ochrony zdrowia, możliwości spędzania wolnego czasu. Wspierane będą zatem rozwiązania technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych w tych obszarach. Potrzebne są również działania ukierunkowane na stymulowanie innowacji społecznych, rozwój kapitału społecznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu.

Projekt RIS był konsultowany wśród mieszkańców, przedsiębiorców, organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dokument jest ściśle powiązany ze strategią rozwoju Mazowsza oraz ze wskazaniami Komisji Europejskiej dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (oba są zaś oparte na Strategii Europy 2020).
NO / UMWM

Podziel się:


Co trzeci Polak chciałby mieć tatuaż. Ich miłośniczkami są głównie młode kobiety

Co dziesiąty Polak ma tatuaż. Najczęściej decydują się na niego kobiety, zwłaszcza pochodzące z mniejszych miejscowości i posiadające niższe niż średnie wykształcenie. Polacy cenią sobie jednak umiar w trwałym ozdabianiu ciała, zdecydowana większość ma tylko jeden niewielki tatuaż. Wśród osób nieposiadających malunku na ciele, aż co trzecia myśli o jego zrobieniu.

Młodzi Francuzi w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie

Tatar z łososia, aksamitna zupa kalafiorowa, kaczka w pomarańczach z ziołową polentą, sery, a na deser: lody z gorącym musem malinowym - takie m.in. delicje podano podczas spotkania w ZS 2 pod hasłem "Kulinarna wędrówka po Europie - Polska – Francja.

Ruch w biurach podróży z powodu ferii rośnie. Najpopularniejsze narty w Alpach i wypoczynek na Kanarach

W poniedziałek uczniowie z czterech województw rozpoczęli ferie. Ruch w biurach podróży jest większy niż przed rokiem. Ciepła zima w kraju skłania miłośników nart do wyjazdu do Austrii czy Włoch. Nie brakuje jednak turystów, którzy w środku zimy wybierają wypoczynek na ciepłych plażach Wysp Kanaryjskich, Maroka czy Egiptu.