Miejski Tydzień Profilaktyki w Ciechanowie

STOP DOPALACZOM

Podziel się:

W ramach zaczynającego się w poniedziałek 5 października Miejskiego Tygodnia Profilaktyki odbędą się spektakle teatralne, koncerty w szkołach, spotkania, dyskusje, zajęcia profilaktyczne, konkurs dla uczniów. Motywem przewodnim jest walka z dopalaczami.

Tydzień objął patronatem Prezydent Miasta Ciechanów. Organizują go Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie. Od poniedziałku do środy w miejskich szkołach wystawiany będzie spektakl „Kolekcjonerzy wrażeń” w wykonaniu Teatru Profilaktycznego „Maska”. Po przedstawieniach zaplanowane są warsztaty, dyskusje, spotkania z psychologiem, zajęcia realizowane przez policjantów. W poniedziałek w wydarzeniach wzięli udział uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. We wtorek Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3, w środę Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Gimnazjum nr 1.
Czwartek będzie dniem koncertów Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem”. Wokalista będzie śpiewał, ale również weźmie udział w dyskusjach na temat zagrożeń, jakie wiążą się z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Gabriel Fleszar wystąpi w Miejskim Zespole Szkół nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół nr 1.
„Nałogi – droga donikąd” to program profilaktyki w formie spotkania słowno-muzycznego w wykonaniu zespołu „Jacek Dewódzki & KONTRABANDA”. Jacek Dewódzki to wieloletni wokalista zespołu Dżem, kompozytor, autor tekstów, pedagog, nauczyciel, działacz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koncert połączony będzie z rozmowami między innymi o osobistych doświadczeniach artysty. Koncerty odbędą się szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół nr 2 przy ul. Orylskiej 9 oraz w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Kopernika 7.
Na piątek planowane jest podsumowanie Miejskiego Tygodnia Profilaktyki, podczas którego między innymi rozstrzygnięty zostanie konkurs literacki pod hasłem „Apel do osób zajmujących się rozprowadzaniem dopalaczy i narkotyków”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI oraz gimnazjalistów. W planie są dyskusje, swoją historie opowie matka uzależnionego dziecka. Tego dnia w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień odbędą się również spotkania profilaktyczne „Dopalacze – Narkotyki” oraz „Akademia Rodzica i Wychowawcy” prowadzone przez przedstawiciela Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom – KARAN. Adresatami pierwszego spotkania są lekarze i pielęgniarki, drugiego – przedstawiciele rad pedagogicznych oraz wychowawców.
RJ/NO

Podziel się:


Światowy Dzień Walki z Rakiem

Chorzy nie są sami

W ubiegłym roku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie hospitalizowanych i leczonych było 685 pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym, 430 chorych otrzymało chemioterapię, a 25 korzystało z programów lekowych.

ODBLASKOWA SZKOŁA – MISJA 2. WIELKI FINAŁ

Znamy laureatów drugiej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła – czyli mali bohaterowie na odblaskowej misji 2”. Tytuł i certyfikat „Odblaskowej Szkoły” należy do Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie oraz Szkoły Podstawowej w Bogurzynie. O ten zaszczytny tytuł walczyły 32 placówki oświatowe.

Szóstoklasiści mają duże problemy z matematyką. Prawie 60 proc. z nich nie radzi sobie z rachunkami

Uczniowie ostatniej klasy podstawówki słabo radzą sobie z matematyką, zwłaszcza z liczeniem i umiejętnością rozumowania – wynika z Diagnozy Umiejętności Szóstoklasistów przedstawionej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Nieco lepiej szóstoklasiści opanowali język polski, choć nadal mają duże problemy z gramatyką i ortografią.