Od stycznia przepisy korzystniejsze dla niepełnosprawnych

Wyższe świadczenia w 2016 roku

Podziel się:
SONY DSC

Na nowych przepisach w 2016 roku skorzystają osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, a także rodziny korzystające z pomocy społecznej. Od 2016 roku obowiązuje bowiem ustawa złotówka za złotówkę. To zmiana jakościowa w podejściu do świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej. Ustawę podpisał jeszcze poprzedni prezydent Bronisław Komorowski.

Zgodnie z nią korzystające z pomocy państwa rodziny nie stracą świadczeń po przekroczeniu kryterium dochodowego. Zdarzało się przecież, że rodziny w potrzebie traciły świadczenie po przekroczeniu kryterium dochodowego nawet o kilka złotych. Teraz zasiłki będą jedynie obniżane, proporcjonalnie do wzrostu dochodów na zasadzie złotówka za złotówkę. Jeśli przekroczony zostanie próg dochodowy, to o taką samą kwotę zmniejszy się wsparcie państwa.

To dobre zmiany jeszcze poprzedniego rządu. Zmiany wymusili 26 marca 2014 r. protestujący pod Sejmem rodzice niepełnosprawnych dzieci. Domagali się wtedy podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie, które otrzymuje opiekun niepełnosprawnego dziecka, który zrezygnował z pracy by zaopiekować się chorym dzieckiem, wynosiło wtedy 620 zł miesięcznie. Od nowego roku i ono wzrośnie. Od stycznia wynosić będzie 1300 zł. Wzrost tego świadczenia był jednym z głównych postulatów protestujących wiosną 2014 roku rodziców. Po kilkunastu dniach protestów ówczesny rząd PO-PSL obiecał, że w ciągu najbliższych dwóch lat świadczenie wzrośnie do poziomu płacy minimalnej. Na razie pieniądze te przysługują jedynie opiekunom osób, które utraciły sprawność przed ukończeniem 18. roku życia lub 25., jeśli kontynuowały naukę. W kolejce do poprawy losu czekają jeszcze opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Ich świadczenie się nie zmieniło. Otrzymują nadal 520 zł zasiłku.

Kolejną zmianą dotyczącą niepełnosprawnych jest wysokość ulg dla firm przy wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek płacenia składek do PFRON ma każda firma, która zatrudnia co najmniej 25 pracowników. Jeśli tylko 6 proc. jej załogi nie stanowią osoby niepełnosprawne, to płacić musi. Naturalnie wysokość wpłaty na ten fundusz zależy od liczby pracowników i wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Im więcej ludzi zatrudnia przedsiębiorstwo, tym więcej musi płacić na PFRON.

Nawet jeśli pracodawca nie zatrudnia sam wystarczającej liczby osób niepełnosprawnych by ustalony sześcioprocentowy współczynnik osiągnąć, to może skorzystać z usług firm, które zatrudniają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Tym sposobem również można znacząco obniżyć wysokość wpłaty na PFRON. Do tej pory można było uzyskać ulgę w wysokości nawet 80 procent.

Od lipca tego roku będą mogły one wystawiać kontrahentowi tzw. ulgi do maksymalnej wysokości 50 procent. Dzięki obniżeniu maksymalnego poziomu ulgi ma znacznie wzrosnąć budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotąd przez ulgi tracił kilkaset milionów złotych rocznie. A poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wcale nie zwiększał się w sposób znaczący. Ten od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie i nie przekracza 1/4. To daje nam niechlubną pozycję w europejskim ogonie.

Na tym zmian we wsparciu dla osób niepełnosprawnych nie koniec. Od 1 stycznia weszły też zmiany w sferze edukacji dzieci niepełnosprawnych. Trafiają one w potrzeby uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Tym pojęciem określa się dwie lub więcej niepełnosprawności naraz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji z sierpnia 2015 roku szkoły ogólnodostępne muszą zatrudniać dla takich uczniów dodatkowego pedagoga. Nauczyciela wspomagającego wymaga wielu uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do tej pory na zatrudnienie takiego nauczyciela potrzebna była zgoda Wójta/Burmistrza/Prezydenta. Zdarzało się,  że organ samorządowy odmawiał z prozaicznego powodu braku pieniędzy. Od stycznia taka zgoda nie będzie już potrzebna. Jeśli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego znajduje się zapis, że dziecko w edukacji potrzebuje nauczyciela wspomagającego, to obowiązkiem dyrektora placówki edukacyjnej jest takiego pedagoga zatrudnić.

TaK

Podziel się:


Wojciech Malajkat wspiera chorych na mukowiscydozę. Aktor weźmie udział w specjalnej kampanii

Wojciech Malajkat przyznaje, że z duża przyjemnością zgodził się zostać ambasadorem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Aktor podkreśla, że zawsze chętnie angażuje się w pomoc osobom chorym i wspiera je w trudnych momentach. Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną. Nie da się jej wyleczyć.

Pomysł podatku od smartfonów i tabletów oburzył internautów

Internauci negatywnie ocenili propozycję rozszerzenia opłaty reprograficznej, potocznie zwanej podatkiem od piractwa, na smartfony i tablety. Większość komentarzy w social mediach miała negatywny wydźwięk. Natężenie dyskusji o pomyśle ZAiKS przypadło na okres wyborów samorządowych. Zdaniem ekspertów IMM oddźwięk, jaki ona wywołała, mógł mieć wpływ na wybory internautów

W usypianiu małych dzieci może pomóc biały szum. Nie powinien jednak zbyt często zastępować tradycyjnych metod usypiania

Wyspane dziecko jest zdrowsze, bardziej radosne i ciekawe świata, lepiej też przyswaja bodźce ze środowiska. Dlatego rodzice powinni zadbać o odpowiednie warunki do spania dla swoich dzieci, m.in. prawidłową temperaturę i nawilżenie powietrza w pokoju, suchą pieluszkę i wyciszenie emocjonalne przed snem. W usypianiu pomaga czytanie bajki, śpiewanie kołysanek i biały szum, czyli