Zadbali o pamięć

Podziel się:

W latach 2014-2015 w regionie ciechanowskim dokonano całkowitej renowacji cmentarza parafialnego w Jońcu, wyremontowano ogrodzenie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Kleszewie, odtworzono cmentarz wojenny w Zatorach

. – To największe prace wykonane w latach 2014–2015 na grobach wojennych – informuje rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ivetta Biały. – W regionie ciechanowskim wyremontowano w sumie 10 grobów za 198 tys. zł.

W związku z przypadającą w tym roku 95. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej, w województwie mazowieckim remontowanych jest wiele grobów z tamtego okresu. Jednym z nich jest mogiła zbiorowa zlokalizowana w Jońcu, pow. płoński, w której spoczywa 74 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Wkrą 1920 r. Na całkowitą renowację obiektu wojewoda mazowiecki przeznaczył 50 tys. zł.
Kolejna duża inwestycja zrealizowana w tym czasie to cmentarz wojenny z I wojny światowej zlokalizowany w pobliżu Zator w pow. Pułtuskim. – Na odtworzenie cmentarza (wytyczenie dojścia, przywrócenie dawnego wyglądu kopca oraz odbudowę naroży kamiennych) przeznaczono w latach 2014–2015 ponad 20 tys. Zł – relacjonuje Ivetta Biały.
W ostatnich dwóch latach odnowiono także cmentarz Armii Radzieckiej w Kleszewie k. Pułtuska, na którym spoczywa 16 tys. Żołnierzy. – Prace obejmowały remont ogrodzenia oraz gloriety (budowli ogrodowej) z rzeźbami, a koszt ich wykonania wyniósł 24 tys. zł – wylicza rzeczniczka wojewody. – Władze państwa mają obowiązek opieki nad wszystkimi grobami wojennymi (niezależnie od tego kto jest w nich pochowany), co wynika z podpisania przez Polskę po konwencji genewskich.

Pod opieką wojewody mazowieckiego znajduje się ponad 1300 grobów, mogił zbiorowych, kwater i cmentarzy wojennych. Większość pochodzi z czasów I i II wojny światowej. Są to również groby osób poległych w powstaniach narodowowyzwoleńczych, żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. oraz groby ofiar represji władz komunistycznych z lat 1945-1956. Od 2007 r. na ochronę oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wojewoda przeznaczył w sumie ponad 15 mln zł. Wykonanie prac zlecane jest samorządom gminnym.
MUW/MSz

Podziel się:


Dni Patrona w "Krasiniaku"

Pod znakiem romantyzmu

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie obchodzone były Dni Patrona. Ostatniego dnia odbyło się ich uroczyste zwieńczenie.

Rodzicu przeczytaj: dobre rady na wakacje

Niebawem wakacje. O czym warto pamiętać i co warto wiedzieć przed tym okresem? Przypominają o tym instytucje biorące udział we wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”.

Ćwiczyli ratowanie pod lodem

W minionym tygodniu strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na ciechanowskich „Torfach” ćwiczyli ratownictwo podlodowe.