Inicjatywa Narodowego Ciechanowa

Zdekomunizować ulice

Podziel się:
Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów nie chce w mieście ulicy Gwardii Ludowej i Osiedla Generała Świerczewskiego. Jego prezes Bartosz Krejpowicz napisał w tej sprawie do Instytutu Pamięci Narodowej.

Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów nie chce w mieście ulicy Gwardii Ludowej i Osiedla Generała Świerczewskiego. Jego prezes Bartosz Krejpowicz napisał w tej sprawie do Instytutu Pamięci Narodowej.

– Kierując się prawdą historyczną oraz interesem publicznym i wizerunkowym ziemi ciechanowskiej Stowarzyszenie „Narodowy Ciechanów” zwraca się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wydanie opinii oraz ekspertyzy czy w świetle posiadanej przez IPN dokumentacji i wiedzy historycznej oddziały Gwardii Ludowej oraz praca wojskowo-polityczna Gen. Karola Świerczewskiego nosiły znamiona działalności komunistycznej, totalitarnej, zbrodniczej? Tym samym działalności nie mieszczącej się w ramach państwa demokratycznego, jakim jest Polska, na straży którego stoi Konstytucja RP – pisze Krejpowicz.

– W naszym przekonaniu kontynuowanie obecnego stanu tj. funkcjonowania w Ciechanowie ulic z nadanymi przed laty nazwami Gwardii Ludowej oraz Osiedla Gen. Świerczewskiego to bezpodstawny hołd dla przedstawicieli zbrodniczego aparatu terroru komunistycznego działającego pod sowieckie dyktando oraz negowanie trudu i poświęcenia tysięcy Polaków walczących o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę – stwierdza prezes Narodowego Ciechanowa.
Stowarzyszenie „Narodowy Ciechanów” planuje zwrócić się do Rady Miasta Ciechanów z wnioskiem o zmianę tych nazw.
A my przypominamy stanowisko IPN dotyczące tych nazw, dostępne na oficjalnej stronie IPN

Gwardia Ludowa PPR została utworzona w 1942 roku jako zbrojne ramię komunistycznej konspiracji PPR, ściśle podporządkowanej ośrodkom dowódczym w ZSRS. W 1944 roku GL faktycznie została przemianowana na Armię Ludową – była jej trzonem i podstawową częścią składową. Mimo propagandowych haseł, ukierunkowanych na wykreowanie AL jako siły zbrojnej polskiego podziemia, do końca pozostała formacją realizującą priorytety sowieckiej racji stanu i narzędziem polityki Stalina wobec Polski. Ani GL, ani AL nigdy nie były częścią sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Karol Świerczewski „Walter” (1897–1947)

Karol Świerczewski, ps. „Walter”, sowiecki generał, uczestnik rewolucji bolszewickiej i wojny z Polską w 1920 r., skierowany przez ZSRS do dowodzenia jednostkami międzynarodowymi podczas wojny domowej w Hiszpanii oraz w polskimi formacjami wojskowymi tworzonymi u boku Armii Czerwonej.

(…) W 1920 roku jako dowódca batalionu w 510 pułku piechoty Armii Czerwonej brał udział w walkach przeciw Polsce na froncie zachodnim. W czerwcu-lipcu 1920 roku w czasie ofensywy wojsk bolszewickich na Warszawę został ranny w walkach z Wojskiem Polskim (w głowę i w ramię).

(…) Zarówno w Hiszpanii, jak i na frontach w ZSRR, w Polsce i w Niemczech Świerczewski nie odniósł sukcesów na polu walki. Szczególnie tragiczna w skutkach była operacja łużycka 2 Armii WP, gdzie jego błędy w dowodzeniu doprowadziły do tragicznych porażek i olbrzymich strat wśród żołnierzy. Trudności w dowodzeniu w tym okresie były spowodowane m.in. nieustannym spożywaniem alkoholu i konfliktami z podwładnymi, którzy byli zmuszeni odmawiać wykonania niektórych niedorzecznych rozkazów. (…) Świerczewski zatwierdzał wyroki wydane za „przestępstwa polityczne” na jego podkomendnych, m.in. wywodzących się z szeregów AK. Mimo że przysługiwało mu prawo łaski, wielokrotnie zatwierdzał wyroku śmierci, wydane za tego rodzaju „przestępstwa”. Był w ten sposób współodpowiedzialny za zbrodnie sądowe. Tylko między 9 grudnia 1944 roku a 26 marca 1945 roku złożył swój podpis na 39 wyrokach śmierci, wydanych z przyczyn politycznych – z tego 29 zostało wykonanych.

Podziel się:


Dlaczego nie czytamy projektów uchwał

Adopcja czyli nieodpłatne przekazanie

Grudzień 2015 roku upłynął pod hasłem Świąt Bożonarodzeniowych. Atmosfera udzieliła się chyba wszystkim. Ludzie składali sobie życzenia. Łamali się opłatkiem. Kto ma czworonoga w domu, ten wypatrywał zapewne pierwszej gwiazdki by z nim zamienić chociaż kilka słów.

ODBLASKOWA SZKOŁA – MISJA 2. WIELKI FINAŁ

Znamy laureatów drugiej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła – czyli mali bohaterowie na odblaskowej misji 2”. Tytuł i certyfikat „Odblaskowej Szkoły” należy do Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie oraz Szkoły Podstawowej w Bogurzynie. O ten zaszczytny tytuł walczyły 32 placówki oświatowe.

Wojciech Malajkat wspiera chorych na mukowiscydozę. Aktor weźmie udział w specjalnej kampanii

Wojciech Malajkat przyznaje, że z duża przyjemnością zgodził się zostać ambasadorem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Aktor podkreśla, że zawsze chętnie angażuje się w pomoc osobom chorym i wspiera je w trudnych momentach. Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną. Nie da się jej wyleczyć.