Tomasz Lis przegrywa! Wszystko wskazuje na to, że przeprosi i zapłaci

Podziel się:
Marek Jakubiak, fot. arch. Browary Regionalne Jakubiak

Roszczenia biznesmena Marka Jakubiaka w sprawie przeciwko Tomaszowi Lisowi po publikacji artykułu „Dygotki husarza” w tygodniku „Newsweek” zabezpieczone postanowieniem sądowym.

Sąd zakazał rozpowszechniania informacji zawartych w kontrowersyjnym artykule oraz zobowiązał Tomasza Lisa – redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” do usunięcia z portalu internetowego artykułu pt. „Pan na Ciechanie, czyli dygotki husarza”.

Postanowienie wydane przez sędzię Sądu Okręgowy w Warszawie Joannę Kruczkowską zabezpiecza roszczenia Marka Jakubiaka jako, że: „Powód w ocenie Sądu na obecnym etapie postępowania uprawdopodobnił swoje roszczenie. Powód w uzasadnieniu pozwu i wniosku szczegółowo odniósł się do każdego zarzutu, wyjaśniając jak było w rzeczywistości, a także przedstawił szereg dokumentów na poparcie swoich twierdzeń (k. 62 – 142). W świetle przedstawionych przed powoda twierdzeń i dowodów należy uznać, że sporny artykuł naruszył dobre imię i renomę powoda, w szczególności w kontekście prowadzonej przez niego działalności”.

Sąd w argumentacji postanowienia powołuje się na inny wywiad z Markiem Jakubiakiem, poruszający podobną tematykę i opublikowany w zbliżonym okresie w „Gazecie Bankowej” pt. „Nadciąga Husaria piwna Jakubiaka”, którego treść znacznie odbiega od tekstu w „Newsweeku”. Zdaniem Sądu potwierdza to tezę Marka Jakubiaka, iż sporny artykuł powstał bez dochowania należytej rzetelności dziennikarskiej, zaś jego autor dopasował wypowiedzi Marka Jakubiaka wyrywając je z kontekstu w taki sposób, aby pasowały z góry do założonej przez niego tezy, co w sposób całkowity zniekształciło sens i treść pierwotnych wypowiedzi przedsiębiorcy.

– Wnieśliśmy sprawę do Sądu po publicznym podaniu informacji godzących w moje dobre imię oraz reputację firmy. Autor artykułu wykazał się brakiem obiektywizmu, doprowadził do publikacji szeregu nieprawdziwych informacji, nie dochował zasady staranności i rzetelności dziennikarskiej, zmanipulował też treści moich wypowiedzi – mówi Marek Jakubiak, Prezes Grupy BRJ, właściciel pięciu browarów regionalnych, w tym browaru Ciechan.

Będziemy informować o sprawie, której formalny początek datuje się na 30 października ubiegłego roku, kiedy to Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. wniosły pozew przeciwko Tomaszowi Lisowi domagając się m.in. o: opublikowanie przeprosin w tygodniku „Newsweek Polska” i na jego portalu internetowym, usunięcia artykułu z portalu, 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dla Tygodnika Ilustrowanego komentuje reprezentujący powoda mecenas Artur Wdowczyk.

– W sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych – osoba, w ocenie której jej dobra osobiste zostały naruszone może wystąpić w wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Postanowienie sądu wydawane w postępowaniu zabezpieczającym, które z założenia ma charakter przyspieszony i pomocniczy względem postępowania głównego, oparte jest na uprawdopodobnieniu istnienia roszczenia o ochronę dóbr osobistych oraz uprawdopodobnieniu istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie efektywności orzeczeń sądów w sprawach cywilnych i zabezpieczenie wykonania przyszłego orzeczenia w sprawie. Zabezpieczenie udzielane jest na okres jednego roku. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne, pomimo możliwości jego zaskarżenia.

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Browarów Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o. przeciwko Tomaszowi Lis uznał, że powód uprawdopodobnił zarówno roszczenie jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd stwierdził, że w świetle przedstawionych przez powoda dowodów – sporny artykuł naruszył dobre imię oraz renomę powoda, w szczególności w kontekście prowadzonej przez niego działalności – komentuje Artur Wdowczyk.

Podziel się:


Kolejni Niezłomni przywróceni rodzinom i nam…

1 marca w Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych rodziny pięciorga żołnierzy niepodległościowego podziemia – ofiar komunistycznego terroru odebrały, na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, noty identyfikacyjne swych ekshumowanych wcześniej krewnych: Mariana Kaczmarka, Józefa Kozłowskiego, Stanisława Kutryba, Edwarda Pytko i Danuty Siedzikówny – słynnej Inki.

Wielkanoc bez wyrzeczeń

Święta wielkanocne to nie tylko uczta dla ducha, ale także dla ciała. To okazja do spotkania z bliskimi, rodziną, oczywiście przy suto zastawionym stole. Co zrobić, polska tradycja rządzi się swoimi prawami. Jak świętujemy, to na całego. Efekt? W ciągu tych dwóch dni robimy sobie zapasy energetyczne na kilka kolejnych. Czujemy się potem zmęczeni, ociężali, a pasek w naszych

Trzy czwarte samorządów chce wprowadzić inteligentne technologie miejskie. Pieniądze pozyskają ze środków unijnych

Nawet 2,17 miliarda euro mogą otrzymać polskie samorządy do 2020 r. na cyfryzację miast. Po środki na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań chce sięgnąć niemal trzy czwarte samorządów. Wśród miast realizujących projekty smart city są m.in. Gdańsk, Legnica i Lublin.