Tomasz Lis przegrywa! Wszystko wskazuje na to, że przeprosi i zapłaci

Podziel się:
Marek Jakubiak, fot. arch. Browary Regionalne Jakubiak

Roszczenia biznesmena Marka Jakubiaka w sprawie przeciwko Tomaszowi Lisowi po publikacji artykułu „Dygotki husarza” w tygodniku „Newsweek” zabezpieczone postanowieniem sądowym.

Sąd zakazał rozpowszechniania informacji zawartych w kontrowersyjnym artykule oraz zobowiązał Tomasza Lisa – redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” do usunięcia z portalu internetowego artykułu pt. „Pan na Ciechanie, czyli dygotki husarza”.

Postanowienie wydane przez sędzię Sądu Okręgowy w Warszawie Joannę Kruczkowską zabezpiecza roszczenia Marka Jakubiaka jako, że: „Powód w ocenie Sądu na obecnym etapie postępowania uprawdopodobnił swoje roszczenie. Powód w uzasadnieniu pozwu i wniosku szczegółowo odniósł się do każdego zarzutu, wyjaśniając jak było w rzeczywistości, a także przedstawił szereg dokumentów na poparcie swoich twierdzeń (k. 62 – 142). W świetle przedstawionych przed powoda twierdzeń i dowodów należy uznać, że sporny artykuł naruszył dobre imię i renomę powoda, w szczególności w kontekście prowadzonej przez niego działalności”.

Sąd w argumentacji postanowienia powołuje się na inny wywiad z Markiem Jakubiakiem, poruszający podobną tematykę i opublikowany w zbliżonym okresie w „Gazecie Bankowej” pt. „Nadciąga Husaria piwna Jakubiaka”, którego treść znacznie odbiega od tekstu w „Newsweeku”. Zdaniem Sądu potwierdza to tezę Marka Jakubiaka, iż sporny artykuł powstał bez dochowania należytej rzetelności dziennikarskiej, zaś jego autor dopasował wypowiedzi Marka Jakubiaka wyrywając je z kontekstu w taki sposób, aby pasowały z góry do założonej przez niego tezy, co w sposób całkowity zniekształciło sens i treść pierwotnych wypowiedzi przedsiębiorcy.

– Wnieśliśmy sprawę do Sądu po publicznym podaniu informacji godzących w moje dobre imię oraz reputację firmy. Autor artykułu wykazał się brakiem obiektywizmu, doprowadził do publikacji szeregu nieprawdziwych informacji, nie dochował zasady staranności i rzetelności dziennikarskiej, zmanipulował też treści moich wypowiedzi – mówi Marek Jakubiak, Prezes Grupy BRJ, właściciel pięciu browarów regionalnych, w tym browaru Ciechan.

Będziemy informować o sprawie, której formalny początek datuje się na 30 października ubiegłego roku, kiedy to Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. wniosły pozew przeciwko Tomaszowi Lisowi domagając się m.in. o: opublikowanie przeprosin w tygodniku „Newsweek Polska” i na jego portalu internetowym, usunięcia artykułu z portalu, 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dla Tygodnika Ilustrowanego komentuje reprezentujący powoda mecenas Artur Wdowczyk.

– W sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych – osoba, w ocenie której jej dobra osobiste zostały naruszone może wystąpić w wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Postanowienie sądu wydawane w postępowaniu zabezpieczającym, które z założenia ma charakter przyspieszony i pomocniczy względem postępowania głównego, oparte jest na uprawdopodobnieniu istnienia roszczenia o ochronę dóbr osobistych oraz uprawdopodobnieniu istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie efektywności orzeczeń sądów w sprawach cywilnych i zabezpieczenie wykonania przyszłego orzeczenia w sprawie. Zabezpieczenie udzielane jest na okres jednego roku. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne, pomimo możliwości jego zaskarżenia.

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Browarów Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o. przeciwko Tomaszowi Lis uznał, że powód uprawdopodobnił zarówno roszczenie jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd stwierdził, że w świetle przedstawionych przez powoda dowodów – sporny artykuł naruszył dobre imię oraz renomę powoda, w szczególności w kontekście prowadzonej przez niego działalności – komentuje Artur Wdowczyk.

Podziel się:


Będą zmiany w Komisji Trójstronnej. Rząd, pracodawcy i związkowcy przygotowują nową formułę współpracy

Strona rządowa, organizacje pracodawców i związki zawodowe pracują nad nową formułą dialogu społecznego, która zastąpiłaby lub usprawniłaby Komisję Trójstronną. Inicjatywa zakłada m.in. większą równość partnerów, rotacyjne kierownictwo w Komisji każdej ze stron dialogu czy zmianę prowadzących dialog w terenie z wojewodów na marszałków województw. Strony

Wielkie święto piwa – rusza Warszawski Festiwal Piwa Regionalnego

6 września odbędzie się pierwsza edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa Regionalnego. Na to nasycone smakiem i aromatem złotego trunku wydarzenie zaprasza Ciechan na Foksal. Będzie się działo!

Wielkanoc bez wyrzeczeń

Święta wielkanocne to nie tylko uczta dla ducha, ale także dla ciała. To okazja do spotkania z bliskimi, rodziną, oczywiście przy suto zastawionym stole. Co zrobić, polska tradycja rządzi się swoimi prawami. Jak świętujemy, to na całego. Efekt? W ciągu tych dwóch dni robimy sobie zapasy energetyczne na kilka kolejnych. Czujemy się potem zmęczeni, ociężali, a pasek w naszych