Wykupu przez ZDiM majątku upadłej spółki PRD-M w Płońsku nie będzie

Ludzie stracą pracę?

Podziel się:

Radni Płońska nie poparli inicjatywy przejęcia upadającej spółki PRD-M przez płoński Zarząd Dróg i Mostów. Nie pomogły zapewnienia jej prezesa, Janusza Chłopika. Nie pomogły też zapewnienia burmistrza Płońska, Andrzeja Pietrasika. Radni zmienili decyzję poprzedniej rady, która dokapitalizowała ZDiM kwotą 1,2 mln zł z przeznaczeniem na zakup PRD-M. Te pieniądze teraz „przepadną”. Nie wróci także wadium,

Radni Płońska nie poparli inicjatywy przejęcia upadającej spółki PRD-M przez płoński Zarząd Dróg i Mostów. Nie pomogły zapewnienia jej prezesa, Janusza Chłopika. Nie pomogły też zapewnienia burmistrza Płońska, Andrzeja Pietrasika.

Radni zmienili decyzję poprzedniej rady, która dokapitalizowała ZDiM kwotą 1,2 mln zł z przeznaczeniem na zakup PRD-M. Te pieniądze teraz „przepadną”. Nie wróci także wadium, które miejska spółka wpłaciła w ubiegłym roku, gdy zgłosiła ofertę zakupu PRD-M. W sumie wydatkowano już około 2 mln złotych. Te pieniądze nie wrócą.

Ale w całej sprawie jest jeszcze drugie dno. To szansa na rozwój ZDiM. Bez zaplecza, bez własnej wytwórni mas bitumicznych ZDiM nie jest konkurencyjny wobec innych podmiotów. Nie będzie mógł korzystać z trybu preferencyjnego przy zamówieniach publicznych. Nawet w tych ogłaszanych w samym Płońsku. Zatem nie będzie mógł liczyć „na fory” nawet przy zleceniach od organu samorządowego, który jest właścicielem podmiotu.

Czy przez taką decyzję radnych miejska spółka ZDiM straciła szansę na rozwój a ludzie pracę?

Ryzyko tej inwestycji dla wielu radnych okazało się zbyt duże. Nie pomogła deklaracja prezesa PGK, że opłaty komunalne nie wzrosną w związku z ewentualnym poręczeniem majątkowym przez PGK. Ocena zakładowych komisji NSZZ „Solidarność” dla radnych byłą bardziej wiarygodna niż oświadczenia prezesów miejskich spółek PGK i PEC, którzy zapewniali Radę, że wysokość zabezpieczenia w żaden sposób nie wpłynie na kondycję tych firm, nie będzie oznaczać zwolnień ani obniżki wynagrodzeń oraz wzrostu opłat dla mieszkańców Płońska.

Za wykupem majątku po PRD-M głosowało 5 (a w drugim głosowaniu 6) osób a 1 osoba sie wstrzymała. Pozostali radni byli przeciwni.

Taka decyzja rady, to rozwiązanie umowy z syndykiem na dzierżawie majątku ZDiM. To utrata około 2 mln zł, które trafiły do ZDiM, by mógł działać w nowej formie.

Krzysztof Tucholski, przewodniczący Rady, twierdzi, że decyzja negatywna odnośnie przejęcia PRD-M nie oznacza konieczności redukcji zatrudnienia w ZDiM.

Zatrudnienie w ZDiM w chwili obecnej to ponad 40 osób. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że wynosiło ono mniej niż połowę obecnego składu przed wydzierżawieniem PRD-M. Czy uda się utrzymać je na dzisiejszym poziomie? Janusz Chłopik, prezes ZDiM, twierdzi, że nie.

ZDiM nie będzie też mógł startować w przetargach na preferencyjnych warunkach, z pominięciem procedury przetargowej. Nawet na terenie Płońska.

ZDiM bez pewnych zamówień może zwracać sie w przyszłości znacznie częściej o pomoc i wsparcie finansowe do Rady Miasta. O ile w ogóle będzie w stanie utrzymać się na rynku.

Podziel się:


Opinogóra: będzie druga tura

Czyżyk kontra Koral

Będzie druga tura wyborów wójta gminy Opinogóra Górna (pow. ciechanowski). Zmierzą się w niej pełniąca obowiązki wójta Anna Koral (KWW Koral Anna Prawa – Sprawiedliwa) oraz pracujący w opinogórskim Urzędzie Gminy Piotr Czyżyk (KWW Piotra Czyżyka).

Powiat pułtuski: W hołdzie Powstańcom

W Sokołowie Włościańskim, gm. Obryte, w 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, 13. Pułku Piechoty i uczniowie miejscowej szkoły podstawowej wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem powstańców poległych w walce z Rosjanami.

Nie będzie: zamknięcia szpitala, zwolnień, podwyżek

Nowy dyrektor o ciechanowskim szpitalu

Dlaczego podjął się Pan tego, nie da się ukryć, bardzo trudnego zadania jakim jest kierowanie Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie?