Nagrodzeni za opiekę nad zabytkami

Podziel się:

Kościoły parafialne w Opinogórze i Krasnem to prawdziwe perły wśród zabytków północnego Mazowsza. Związane w przeszłości w rodem Krasińskich odzyskują swój blask.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński docenił działania proboszczów honorując ich odznakami „Za opiekę nad zabytkami”. Uroczystość odbyła się w ostatni czwartek w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w trakcie wręczenia nagród w XI edycji, organizowanego przez Samorząd Województwa konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Odznaki, które otrzymali ks. Jarosław Arbat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, ks. Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem oraz były proboszcz tej parafii ks. kanonik Dariusz Rojek (obecnie proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku) wręczył Krzyszof Kaliściak, dyrektor ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

 

Komentarz ks. Jarosława Arbata

Serdecznie dziękuje panu Premierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu za otrzymaną odznakę –„Za opiekę nad zabytkami” – podziękowanie to składam na ręce pana Dyrektora Ciechanowskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Krzysztofa Kaliściaka dziękując mu przy tej okazji za profesjonalną pomoc i merytoryczne wsparcie.

Adam Asnyk napisał  –  „ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć”. Ochrona dziedzictwa narodowego jest dla mnie strzeżeniem owego „świętego ognia”, i „miłości ludzkiej strzegącej nie kamiennych budowli, lecz „świętych ołtarzy” – miłości, którą może bagatelizować jedynie bezmyślny głupiec – przedstawiciel „szkieletów ludu – bez serc i bez ducha” –parafrazując słowa Adama Mickiewicza. Historia jest jak „nabrzmiały ciszą orzech, który pęka, aby żyć” (Krzysztof Kamil Baczyński). Świat nie rozpoczął się na naszym pokoleniu i, daj Boże, nie na nas się zakończy – mieszkamy w rzeczywistości, którą dała nam historia.

Kiedy przyglądam się otrzymanej odznace – to zostawiam sobie tylko szpilkę, która ją podtrzymuje – jej serce jest własnością wielu osób i w imieniu tych osób ją przyjmuję.

Pragnę zatem podziękować Księdzu Biskupowi, Ordynariuszowi Diecezji Płockiej Piotrowi Liberze za ustanowienie mnie 24. proboszczem opinogórskim i okazywaną naszej parafii troskę duchową ale i materialną.

Dziękuję tym, którzy na szczytach władzy będąc dostrzegają wzgórze opinogórskie i patrzą na nie życzliwym wzrokiem. Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Adamowi Struzikowi, naszym parlamentarzystom, panu senatorowi Janowi Marii Jackowskiemu i pani poseł Annie Cicholskiej. Dziękuję pani Prezydent miasta Ciechanowa Joannie Potockiej-Rak za pomoc w zorganizowaniu środków zewnętrznych i za przyjazne trwanie we wspólnocie opinogórskiej. Tak wiele pani zawdzięczamy. Dziękuję wójtowi gminy Opinogóra panu Piotrowi Czyżykowi – myślę, że jeszcze długo będzie nam dane współpracować.

Dziękuję panu Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Romanowi Kochanowiczowi za sąsiedzką życzliwość i troskę. Dziękuję moim Braciom i Siostrom Współparafianom. Ich ofiarność, pomoc i zaangażowanie nie mają sobie równych. Wreszcie wszystkim Przyjaciołom Parafii Opinogórskiej i moim. Do wykonania pozostało jeszcze wiele – z pomocą Boską i ludzką poradzimy sobie. Dziękuję.

Not. Msz

 

Fot. Michał Krzyżanowski/Muzeum Romantyzmu

Podziel się:


Budowa linii kolejowej realna! Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski

- Rok 2014 możemy, bez żadnej przesady, zaliczyć do bardzo udanych w funkcjonowaniu powiatu. Był to rok wielkich perspektywicznych planów gospodarczych i społecznych, rok wielkich inwestycji powiatowych, a zarazem rok kultury realizowany w ramach projektu Powiat Przasnyski Stolicą Kultury Mazowsza 2014 – tak podsumował miniony rok Starosta Powiatu Przasnyskiego, Zenon Szczepankowski.

Sońska idzie do naprawy

Koszty po połowie, w roku 2016 przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rok później – wykonanie: starosta ciechanowski Sławomir Morawski i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podpisali dzisiaj (piątek) porozumienie w sprawie modernizacji ul. Sońskiej.

Ciechanów: Pożegnanie komendanta

Wczoraj odbyło się pożegnanie odchodzącego do rezerwy dotychczasowego komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ppłka Dariusza Kosakowskiego.