Mława, Płońsk

Nowa „siódemka” opóźniona

Podziel się:

To zła wiadomość dla kierowców jeżdżących z Warszawy nad morze, na Warmię i Mazury i z powrotem. Trzeba będzie jeszcze poczekać na rozpoczęcie budowy newralgicznego odcinka drogi S 7 – Napierki – Płońsk.

Wszystko przez błąd w wydanej decyzji środowiskowej. Nieoficjalnie w Mławie mówi się, że budowę trasy zablokowało Stowarzyszenie „Bezpieczna Siódemka”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprzecza. - To nieprawda, że Stowarzyszenie „Bezpieczna Siódemka” zablokowało budowę S 7 Napierki – Płońsk. - tłumaczy Karol Głębocki, główny specjalista ds. komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Olsztynie. - Stowarzyszenie złożyło co prawda odwołanie od decyzji zmieniającej wydaną wcześniej decyzję środowiskową, ale to nie odwołanie stowarzyszenia tylko błąd formalny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie spowodował, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił tę decyzję. Wystąpiliśmy już do GDOŚ o wydanie
nowej decyzji. Sytuacja powyższa spowoduje przesunięcie rozstrzygnięcia przetargów na projekt i budowę S7 o kilka miesięcy.
Agata Antonowicz - główny specjalista ds. Komunikacji społecznej i kontaktów z mediami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie tłumaczy że „31 sierpnia 2011 r. RDOŚ w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska. W wyniku wniesionych
odwołań GDOŚ zreformował ww. orzeczenie, tj. w części je uchylił i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej zaś części
utrzymał ww. decyzję RDOŚ w Warszawie (decyzja GDOŚ z dnia 6 kwietnia 2012 r.)”. Dalej w piśmie z RDOŚ czytamy „W grudniu 2014 r. do
RDOŚ w Warszawie wpłynął wniosek GDDKiA o zmianę ww. zreformowanej decyzji z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rozpatrując przedmiotową sprawę RDOŚ
w Warszawie przyjął orzecznictwo sądów wskazujące na taką interpretację przepisów Kpa (art. 155), wg której organem właściwym do przeprowadzenia zamiany ww. decyzji jest organ I instancji, w związku z czym decyzją z dnia 27 stycznia 2016 r. Zmienił zreformowaną decyzję z dnia 31 sierpnia 2011 r. Odwołanie od decyzji z
dnia 27 stycznia 2016 r. wniosło Stowarzyszenie Bezpieczna i Przyjazna 7-tka. (Zaznaczenia wymaga, iż we wniesionym odwołaniu nie zakwestionowano właściwości RDOŚ w Warszawie w przedmiotowej sprawie). W doktrynie prawa administracyjnego i orzecznictwie sporny był pogląd co do właściwości organu do prowadzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji, w przypadku, gdy w wyniku jej zaskarżenia podlegała ona ocenie merytorycznej organu odwoławczego. Jednak w ostatnim czasie ustalona doktryna orzecznicza wskazuje, iż w powyższej sytuacji właściwy będzie organ II instancji. W tym stanie prawnym GDOŚ decyzją z dnia 13 maja 2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu I
instancji.” 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka więc na nowe pozwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zapytaliśmy kiedy będzie nowa decyzja. - Obecnie sprawa w przedmiocie zmiany zreformowanej decyzji z 31 sierpnia 2011 r. Już jest procedowana przez GDOŚ i będzie załatwiona bez zbędnej
zwłoki - poinformowała Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Wydłużenie postępowania oznacza, że przeciągnie się cały proces związany z wykupem gruntów pod budowę nowego odcinka „siódemki”. Nowa droga ekspresowa S 7 ma być budowana w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, czyli wykonawca wyłoniony w przetargu będzie wykupywał grunty i budował drogę. Jak usłyszeliśmy w olsztyńskim oddziale GDKiA przetarg na budowę nie został 
anulowany. - Jesteśmy na etapie przetargu, ten przetarg potrwa kilka miesięcy dłużej, te kilka miesięcy potrzebnych na uzyskanie nowej decyzji środowiskowej - powiedział Karol Głębocki z GDKiA Oddział w Olsztynie.
Przesunięcie w czasie budowy nowej „siódemki” to duży problem dla Płońska i Mławy, bo tu droga jest na razie dwupasmowa i ciągle powstają korki. Nowa trasa ma być czteropasmowa.
- Dla nas, mieszkańców Mławy, powiatu mławskiego budowa nowej trasy S7 ma ogromne znaczenie przecież ta droga łączy Trójmiasto z Warszawą, a po drodze jest Mława W ciągu doby przejeżdża tysiące samochodów, natężenie ruchu jest ogromne, często dochodzi do kolizji, ale bywa, że do wypadków ze skutkiem śmiertelnym - powiedział nam Sławomir Kowalewski, burmistrz Mławy
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska dodaje, że decyzja o budowie nowej „siódemki” jest ważna dla rozwoju miasta i jego bezpieczeństwa, bo na siódemce” ciągle dochodzi do wypadków. - Aspekt bezpieczeństwa i aaspekt wpływu na rozwój Płońska jest tutaj bardzo ważny. Każde opóźnienie dla nas jest stratą, której nie da się odrobić – uważa burmistrz Pietrasik.

I choć w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uspokajają - budowa trasy miała się rozpocząć w II kwartale 2018 r., a zakończyć w 2020, to oczekiwanie na nową decyzję, która może zostać zaskarżona, oddalić może oddanie odcinka Napierki – Płońsk o kilka lat. 

Monika Szyperska
Fot. Wikipedia.org. Trasa przebiegu drogi ekspresowej S7. Kolor zielony - odcinki istniejące; czerwony - odcinki w budowie; kropki - odcinki projektowane
Podziel się:


Zwolnienia w ciechanowskim Urzędzie Miasta

- To było jak grom z jasnego nieba – z takimi komentarzami można było spotkać się wśród pracowników ciechanowskiego Urzędu Miasta, którzy wczoraj stracili stanowiska. - Przeprowadzone analizy oraz bieżące obserwacje wykazały nie tylko przerost zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ale również nieracjonalny podział obowiązków i brak umiejętności

Mława:

Nowa pompa na Starym Rynku

Kto bardzo spragniony - na mławskim Starym Rynku może napić się wody z pompy ozdobionej herbem miasta i napisem „Mława 2016”.

Z pomnika POW zniknął orzeł z brązu

A po co urzędnik ma się przejmować jakimś tam pomnikiem?

Wykonana z brązu figura przedstawiająca orła zniknęła z pomnika poświęconego Polskiej Organizacji Wojskowej, znajdującego się na placu Kościuszki w Ciechanowie. Jego brak zaobserwowałem podczas zapalania znicza.