Święto ciechanowskich ułanów

Podziel się:
SONY DSC

– Pół cywilny, pół wojskowy. Jedenasty Legionowy – to chyba najbardziej znana żurawiejka związana ze stacjonującym w latach 1921-1939 w Ciechanowie 11. Pułkiem Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmiglego-Rydza.

W ostatnią niedzielę w Ciechanowie odbyły się doroczne obchody Święta Pułkowego. Była msza św. w kościele farnym i uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nich udział członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin, członkowie grup rekonstrukcyjnych, kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, uczniowie, w tym delegacje dwóch szkół, których Pułk jest patronem – 1. Liceum PUL z Ciechanowa i Szkoły Podstawowej z Gumowa.

Odczytany został rozkaz dotychczasowego prezesa Stowarzyszenie porucznika Stanisława Klepańskiego, najstarszego (w tym roku kończy 100 lat) żyjącego ułana „Jedenastki”, w którym rezygnuje on ze stanowiska i powołuje na nie rotmistrza Mariana Stefańskiego.

Na zakończenie uroczystości uczniowie 1. LO PUL zaprezentowali różnorodne techniki walki wręcz. 11. Pułk Ułanów Legionowych powstał w 1918 r. Wsławił się walkami z Ukraińcami, bolszewikami, a przede wszystkim znaczącym udziałem w kwietniu 1919 r. w wyzwoleniu Wilna – stąd kwietniowe obchody Święta Pułkowego. We wrześniu 1939 r. bronił północnego Mazowsza przed nacierającym z Prus Wschodnich niemieckim agresorem.

MSz

fot. Marek Szyperski

Podziel się:


Cenne znalezisko w Płońsku

„ Odszedł we wtorek ostatniego dnia święta Pesach. W wieku lat 68, w roku 5608* od Stworzenia [Świata]” - czyli 24 kwietnia 1848 r. – tak brzmi napis na fragmencie macewy znalezionej na jednej z prywatnych posesji w Płońsku.

KONKURS!

„Czym dziś dla mnie jest Powstanie Warszawskie?”

Redakcja Tygodnika Ilustrowanego z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych, liceów i techników) do udziału w konkursie literackim - „Czym dziś dla mnie jest Powstanie Warszawskie?”. Termin nadsyłania prac – 1 sierpnia – 3 października 2015. Dla najlepszych – atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane

Poznamy nowe okoliczności rozbicia rolniczej blokady?

Mamy i wątek północnomazowiecki w tzw. szafie Kiszczaka. Dzisiaj (poniedziałek, 22 lutego) Instytut Pamięci Narodowej wydał komunikat w sprawie materiałów znajdujących się w drugim pakiecie dokumentów zabezpieczonych w domu Marii Kiszczak.