Święto ciechanowskich ułanów

Podziel się:
SONY DSC

– Pół cywilny, pół wojskowy. Jedenasty Legionowy – to chyba najbardziej znana żurawiejka związana ze stacjonującym w latach 1921-1939 w Ciechanowie 11. Pułkiem Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmiglego-Rydza.

W ostatnią niedzielę w Ciechanowie odbyły się doroczne obchody Święta Pułkowego. Była msza św. w kościele farnym i uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nich udział członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin, członkowie grup rekonstrukcyjnych, kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, uczniowie, w tym delegacje dwóch szkół, których Pułk jest patronem – 1. Liceum PUL z Ciechanowa i Szkoły Podstawowej z Gumowa.

Odczytany został rozkaz dotychczasowego prezesa Stowarzyszenie porucznika Stanisława Klepańskiego, najstarszego (w tym roku kończy 100 lat) żyjącego ułana „Jedenastki”, w którym rezygnuje on ze stanowiska i powołuje na nie rotmistrza Mariana Stefańskiego.

Na zakończenie uroczystości uczniowie 1. LO PUL zaprezentowali różnorodne techniki walki wręcz. 11. Pułk Ułanów Legionowych powstał w 1918 r. Wsławił się walkami z Ukraińcami, bolszewikami, a przede wszystkim znaczącym udziałem w kwietniu 1919 r. w wyzwoleniu Wilna – stąd kwietniowe obchody Święta Pułkowego. We wrześniu 1939 r. bronił północnego Mazowsza przed nacierającym z Prus Wschodnich niemieckim agresorem.

MSz

fot. Marek Szyperski

Podziel się:


Znowu bomby w centrum Ciechanowa!

Ciechanów, 11. Pułku Ułanów Legionowych. Czwartek, 9 lipca. Wczoraj dwa niewybuchy, dzisiaj rano - tuż po rozpoczęciu prac ziemnych przy jednym z bloków - kolejny.

Po służbie na „dwóch gazach”

Policjant z płońskiej komendy po służbie kierował autem będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu wydalenie z policji.

Płońsk: Wigilijny wieczór

Dla ciała były pierogi, barszczyk i kapusta z grzybami, zaś dla ducha – wspólne kolędowanie oraz koncert w wykonaniu chóru Allegro Coro.